LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Pacht (Titel 5, Boek 7 B.W.)Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding pachtprijs

In Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W. vinden we een 9-tal  bepalingen over de vaststelling van de pachtprijs.

Bepaalde tijd

De pachtovereenkomst geldt steeds voor een bepaalde tijd. Er kan ook een langere duur worden overeengekomen, mits die wel bepaald is (lid 2).

Regulering pachtprijs

De pachtprijs wordt van overheidswege gereguleerd. De bedoeling daarvan is te bevorderen dat de pachtprijzen in een redelijke verhouding staan tot de bedrijfsuitkomsten bij een behoorlijke bedrijfsvoering. Waarbij anderzijds ook de redelijke belangen van de verpachter in acht worden genomen.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (AmvB) worden regelen vastgesteld ten aanzien van de hoogst toelaatbare pachtprijs (art. 7:327 lid 1 B.W.). Ook kunnen de Grondkamers voor hun regio besluiten uitvaardigen ter reguleringen de pachtprijs.

Vermindering pachtprijs

De pachter kan om bedrijfseconomische redenen vermindering van de pachtprijs verzoeken (art. 7:330 B.W.). Om twee redenen:

– wanneer in een pachtseizoen tengevolge van buitengewone omstandigheden de opbrengst van het bedrijf aanzienlijk minder is geweest dan bij het aangaan van de overeenkomst te verwachten was of

– de pachter tijdelijk het genot van het gepachte geheel of gedeeltelijk heeft moeten missen.

Verhoging van de pachtprijs

In art. 7:331 B.W. tot en met art. 7:333 B.W. worden enkele bepalingen gegeven over de mogelijkheden tot verhogen van de pachtprijs.

Auteur & Last edit

[MdV, 1-10-2018]

0 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.