LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht geregistreerd partnerschap (Titel 4, Boek 10 B.W.)Rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners (Afd. 3, Titel 4, Boek 10 B.W.)

Rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners (Afd. 3, Titel 4, Boek 10 B.W.)

Inleiding rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners

Afd. 3, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht inzake de rechtsbetrekkingen tussen geregistreerde partners. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

De afdeling omvat in principe 7 bepalingen (art. 10:63a B.W. tot en met art. 10:66 B.W.), maar de laatste drie zijn vervallen per 29 januari 2019.

Erkenning in Nederland van een in het buitenland aangegaan geregistreerd partnerschap

In deze afdeling wordt onder «de Verordening (EU) nr. 2016/1104» verstaan de Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (art. 10:63a B.W.).

De verdere bepalingen worden nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-4-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.