LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Internationaal privaatrecht ouderlijk gezag, kinderontvoering en levensonderhoud (Titel 7, Boek 10 B.W.)

Internationaal privaatrecht ouderlijk gezag, kinderontvoering en levensonderhoud (Titel 7, Boek 10 B.W.)

Inleiding internationaal privaatrecht ouderlijk gezag, kinderontvoering en levensonderhoud

Titel  7, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake een aantal ‘overige onderwerpen’ van familierecht, te weten het ouderlijk gezag, kinderontvoering en levensonderhoud.

Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

De Titel omvat 3 bepalingen (art. 10:113 B.W., art. 10:114 B.W. en art. 10:116 B.W.), verdeeld over 4 Afdelingen (waarbij Afd. 3 is gereserveerd). Deze worden gelet op het geringe aantal bepalingen in één pagina (namelijk deze pagina) behandeld.

Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 12-04-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.