LawyrupBurgerlijk wetboekOverige wetten burgerlijk rechtOvergangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

Inleiding Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

In de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt het overgangsrecht van het in 1992 ingevoerde ‘nieuwe’ Burgerlijk Wetboek bijgehouden. Dit betreft niet alleen de wijzigingen bij invoeringen destijds, maar ook meer recente wijzigingen worden daarin steeds bijgehouden, om het voor die wetswijzigingen geldende overgangsrecht vast te leggen.

In art. 191a Overgangswet is bepaald, dat art. 6:236, onderdeel t B.W. – dat de geldigheidsduur van cadeaubonnen op tenminste twee jaar stelt – niet van toepassing is op een in de algemene voorwaarden voorkomend beding bij een overeenkomst gesloten voor het tijdstip van inwerkingtreding van die bepaling (Stb. 2021, 506). Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2022.

Zo is met de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten een bepaling van overgangsrecht toegevoegd, die de gevolgen van die wetswijziging regelt (art. 208ea Overgangswet en art. 208eb Overgangswet).

Auteur & Last edit

[MdV, 13-06-2021; laatste bewerking 21-02-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.