LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Levensonderhoud (Titel 17, Boek 1 B.W.)Algemene bepalingen levensonderhoud (Afd. 1, Titel 17, Boek 1 B.W.)

Algemene bepalingen levensonderhoud (Afd. 1, Titel 17, Boek 1 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen levensonderhoud

In Afd. 1, Titel 8 van Boek 1 B.W. zijn de algemene regels inzake de verplichting tot levensonderhoud (of alimentatie) geregeld. Deze kent 14 bepalingen (art. 1:392 B.W. t/m art. 1:403 B.W., art. 1:393 B.W. is vervallen).

Per 1 januari 2020 is de partneralimentatieduur verkort. Voor verzoeken die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020, de kortere partneralimentatieduur. Zie ook art. V lid 2 van de Wet herziening partneralimentatie, Stb. 2019, 283.

Verplichting tot het verschaffen van levensonderhoud

Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn volgens art. 1:392 lid 1 B.W. op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden:

– de ouders
– de kinderen
– de aangetrouwde kinderen, schoonouders en stiefouders

Auteur & Last edit

[MdV, 7-4-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.