LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Levensonderhoud (Titel 17, Boek 1 B.W.)Algemene bepalingen levensonderhoud (Afd. 1, Titel 17, Boek 1 B.W.)

Algemene bepalingen levensonderhoud (Afd. 1, Titel 17, Boek 1 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen levensonderhoud

In Afd. 1, Titel 8 van Boek 1 B.W. zijn de algemene regels inzake de verplichting tot levensonderhoud (of alimentatie) geregeld. Deze kent 14 bepalingen (art. 1:392 B.W. t/m art. 1:403 B.W., art. 1:393 B.W. is vervallen).

Verplichting tot het verschaffen van levensonderhoud

Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn volgens art. 1:392 lid 1 B.W. op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden:

– de ouders
– de kinderen
– de aangetrouwde kinderen, schoonouders en stiefouders

Auteur & Last edit

[MdV, 14-12-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.