LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Ontbinding van het huwelijk (Titel 9, Boek 1 B.W.)

Ontbinding van het huwelijk (Titel 9, Boek 1 B.W.)

Inleiding ontbinding van het huwelijk

In Titel 9 van Boek 1 B.W. is de ontbinding van het huwelijk geregeld. Deze kent twee afdelingen:

1. Ontbinding van het huwelijk in het algemeen (art. 1:149 B.W.);
2. Echtscheiding (art. 1:150 B.W. t/m art. 167 B.W.).

Afdeling 1 geeft aan op welke gronden het huwelijk beëindigd kan worden. Dit zijn vier limitatieve gronden. Afdeling 2 behandelt één van die gronden: echtscheiding. De afdeling regelt wanneer het huwelijk ontbonden kan worden, welke verplichtingen daarmee ontstaan en hoe de echtscheiding tot stand komt.

Procedurele regels ontbinding van het huwelijk

Het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv.) geeft een aparte processuele regeling voor de scheidingsprocedure. De procesregels voor de (echt)scheidingsprocedure zijn te vinden op de pagina Rechtspleging in scheidingszaken.

Auteur & Last edit

[AvB, 23-06-2021; laatste bewerking MdV 14-09-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.