LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Fusie en splitsing (Titel 7, Boek 2 B.W.)Algemene bepaling fusie en splitsing (Afd. 1, Titel 7, Boek 2 B.W.)

Algemene bepaling fusie en splitsing van rechtspersonen (Afd. 1, Titel 7, Boek 2 B.W.)

Inleiding algemene bepaling fusie en splitsing van rechtspersonen

Afd. 1, Titel 7 van Boek 2 B.W. bevat slechts één algemene bepaling: art. 2:308 B.W..

Lid 1 bepaalt, dat de bepalingen van Titel 7, Boek 2 B.W. slechts van toepassing zijn op:

– de vereniging;
– de coöperatie;
– de onderlinge waarborgmaatschappij;
– de stichting;
– de naamloze vennootschap en
– de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ze zijn niet van toepassing op verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid en op verenigingen van appartementseigenaars, aldus lid 2.

Internationale werking

Blijkens lid 3 is Titel 7 voorts van toepassing op:

* een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een Europese coöperatieve vennootschap,

die fuseert met:

* een kapitaalvennootschap of coöperatieve vennootschap naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Auteur & Last edit

[MdV, 4-01-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.