LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Fusie en splitsing (Titel 7, Boek 2 B.W.)Algemene bepaling fusie en splitsing (Afd. 1, Titel 7, Boek 2 B.W.)

Algemene bepaling fusie en splitsing van rechtspersonen (Afd. 1, Titel 7, Boek 2 B.W.)

Inleiding algemene bepaling fusie en splitsing van rechtspersonen

Afd. 1, Titel 7 van Boek 2 B.W. bevat slechts één algemene bepaling: art. 2:308 B.W..

Lid 1 bepaalt, dat de bepalingen van Titel 7, Boek 2 B.W. slechts van toepassing zijn op:

– de vereniging;
– de coöperatie;
– de onderlinge waarborgmaatschappij;
– de stichting;
– de naamloze vennootschap en
– de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ze zijn niet van toepassing op verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid en op verenigingen van appartementseigenaars, aldus lid 2.

Internationale werking

Blijkens lid 3 is Titel 7 voorts van toepassing op:

* een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een Europese coöperatieve vennootschap,

die fuseert met:

* een kapitaalvennootschap of coöperatieve vennootschap naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[MdV, 4-01-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.