LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Fusie en splitsing (Titel 7, Boek 2 B.W.)Bijzondere bepalingen voor grensoverschrijdende fusies (Afd. 3A, Titel 7, Boek 2 B.W.)

Bijzondere bepalingen voor grensoverschrijdende fusies (Afd. 3A, Titel 7, Boek 2 B.W.)

Inleiding bijzondere bepalingen voor grensoverschrijdende fusies

In Afd. 3A, Titel 7, Boek 2 B.W. worden nadere regels gegeven voor fusies, die de landsgrenzen overschrijden. Deze afdeling omvat 11 bepalingen (art. 2:333b B.W. tot en met art. 2:333l B.W.).

Deze bepalingen zullen nader worden uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 13-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.