LawyrupBurgerlijk wetboekAlgemeen deel vermogensrecht (Boek 3 B.W.)Algemene bepalingen vermogensrecht (Titel 1, Boek 3 B.W.)

Algemene bepalingen vermogensrecht (Titel 1, Boek 3 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen vermogensrecht

Boek 3 Burgerlijk Wetboek bevat de inleiding tot het vermogensrecht. Titel 1, bevat algemene bepalingen, waarin de algemene begrippen van het vermogensrecht gedefinieerd worden.

De titel Algemene bepalingen omvat 31 artikelen, onderverdeeld in 4 Afdelingen. Oorspronkelijk waren dat er twee: Afd. 1 Begripsbepalingen (art. 3:1 t/m 3:15 B.W.) en Afd. 2 Inschrijvingen betreffende registergoederen (art. 3:16 t/m 3:31 B.W.).

Meer recent zijn er twee afdelingen toegevoegd: Afd. 1A Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer en Afd. 1B Het voeren van een administratie.

Misbruik van recht

Een centrale bepaling in het vermogensrecht is art. 3:13 B.W., waarin wordt bepaald dat een bevoegdheid niet kan worden ingeroepen indien dit neerkomt op misbruik van recht. Deze bepaling is te vinden in Afd. 1 van Titel 1, genaamd Begripsbepalingen.

Dit principe komt in het gehele vermogensrecht terug: zie bvb. de pagina Algemene beginselen procedures en de pagina Akkoord in faillissement met betrekking tot de beperkte mogelijkheden tot het afdwingen van een buitengerechtelijk akkoord. En zie ook de pagina Beheer door de curator betreffende de inlichtingenplicht.

Author & Last edit

[MdV, 28-12-2017; laatste bewerking 28-02-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.