LawyrupBurgerlijk wetboekVerkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)Vervoer over het spoor (Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Vervoer over het spoor (Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W.)

Inleiding vervoer over het spoor

Hoofdstuk VI, Boek 8 B.W. regelt het vervoer over het spoor. De wet spreekt van “vervoer langs spoorstaven”. Dit Hoofdstuk omvat 2 Titels:

Overeenkomst van goederenvervoer over spoorwegen (Titel 18)

Ongevallen (Titel 19)

Voor het vervoer van personen via het spoor is een andere wettelijke regeling van kracht.

Inbedding in het burgerlijk recht

Het Burgerlijk recht is een samenhangend geheel. In de wel op Lawyrup behandelde onderdelen van het vermogensrecht en het procesrecht wordt vaak verwezen naar andere Boeken van het B.W..

In het burgerlijk procesrecht vinden we specifieke bepalingen over procedures in het vervoersrecht. Zie Titel 1, Boek 3 Rv., dat wordt behandeld op de pagina Procedures verkeersmiddelen en vervoer).

Auteur & Last edit

[MdV, 21-01-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.