Pagina inhoud

  Bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  Inleiding bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst

  Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W. behandelt de zee-arbeidsovereenkomst (oftewel de arbeidsovereenkomst van zeevarenden). Dit is een tamelijk uitgebreide regeling binnen Titel 10 Boek 7, die zelf ook weer is opgedeeld in meerdere paragrafen. Alles bij elkaar omvat de regeling 64 bepalingen (art. 7:694 B.W. tot en met art. 7:738f B.W.). De hele regeling wordt vooralsnog op deze ene pagina behandeld, waarbij summier is aangeduid wat de inhoud is en met links naar de wettekst.

  Deze afdeling is toegevoegd aan Titel 10 in verband met art. VIII van de Wet Implementatie Maritiem Arbeidsverdrag van 6 juli 2011 (naar aanleiding van de ratificatie van het Maritiem Arbeidsverdrag van 23 februari 2006). Inwerkingtreding 20 augustus 2013. Aan de regeling voor de arbeidsverhouding van zeevarenden is een groot aantal uitvoeringsregelingen en besluiten verbonden.

  Zie ook de pagina Maritiem Arbeidsverdrag 2006.

  Algemene bepalingen (Par. 1, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  Definitie overeenkomst zeevarende

  In art. 7:694 B.W. wordt de definitie van de “zee-arbeidsovereenkomst” gegeven. De paragraaf omvat 12 bepalingen (art. 7:694 B.W. tot en met art. 7:705 B.W.).

  De zee-arbeidsovereenkomst is de arbeidsovereenkomst, waaronder begrepen de uitzendovereenkomst, waarbij de zeevarende zich verbindt arbeid aan boord van een zeeschip te verrichten. In lid 2 wordt bepaald dat bij AMvB uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor bepaalde groepen.

  Art. 7:695 lid 1 B.W. bepaalt op welke zeeschepen de afdeling van toepassing is. Te weten: op zeeschepen die op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd zijn de vlag van het Koninkrijk te voeren. Per 15 november 2019 is daar (tegelijk met de implementatie van het Verdrag inzake arbeid in de zeevisserij) aan toegevoegd: en op zeeschepen die gerechtigd zijn een andere vlag te voeren, indien de zee-arbeidsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

  De arbeidsovereenkomst van de zeevarende moet schriftelijk worden aangegaan (art. 7:697 B.W.). En vermeldt in ieder geval ook de afspraken over het loon (art. 7:699 aanhef en sub 6 B.W.).

  Loon zeevarende (Par. 2, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  Par. 2 bevat een 11 speciale bepalingen inzake het loon waar de zeevarende aanspraak op kan maken (art. 7:706 B.W. tot en met art. 7:716 B.W.).

  In art. 7:709 B.W. is bepaald, dat de zeevarende aanspraak heeft op betaling van overuren, wanneer hij meer moet werken dan in de arbeidsovereenkomst vastgelegd of in de wet is bepaald. Dit tenzij het overwerk noodzakelijk is voor het behoud van het schip, de opvarenden of de zaken aan boord. De kapitein moet hiervan aantekening houden in een logboek en de zeevarende moet die aantekening binnen een maand voor akkoord paraferen.

  Vakantierechten zeevarende (Par. 3, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  In art. 7:717 B.W. is een speciale regeling uitgewerkt inzake de vakantierechten van de zeevarende.

  Repatriëring zeevarende (Par. 4, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  In art. 7:718 B.W. is een speciale regeling uitgewerkt inzake de repatriëring van de zeevarende.

  Vergoeding bij schipbreuk en overlijden zeevarende (Par. 5, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  In art. 7:719 B.W. is een speciale regeling uitgewerkt inzake de vergoeding bij schipbreuk en in art. 7:720 B.W. bij overlijden van de zeevarende.

  Einde van de zee-arbeidsovereenkomst (Par. 6, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  In art. 7:721 B.W. tot en met art. 7:733 B.W. is een speciale regeling van 13 bepalingen uitgewerkt inzake het einde van de arbeidsovereenkomst van de zeevarende.

  Ziekte van de zeevarende (Par. 8, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  In art. 7:734 B.W. tot en met art. 7:734m B.W. is een speciale regeling van 14 bepalingen opgenomen inzake ziekte van de van de zeevarende tijdens de arbeidsovereenkomst.

  Tijdelijke zeevarende (Par. 9, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  In art. 7:735 B.W. is een speciale regeling uitgewerkt inzake de werknemer die tijdelijk werkt aan boord van een zeeschip.

  De zee-arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht (Par. 10, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  In art. 7:736 B.W. is een bepaling gewijd aan de arbeidsovereenkomst van de zeevarende waar buitenlands recht op van toepassing is.

  Verplichtingen van de scheepsbeheerder (Par. 11, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  De wet heeft slot nog een regeling van 8 bepalingen opgenomen inzake de verplichtingen van de “scheepsbeheerder” in art. 7:737 B.W.  tot en met art. 7:738f B.W..

  Auteur & Last edit

  [MdV, 24-11-2018; laatste bewerking 9-02-2020]

  Bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   Inleiding bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst

   Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W. behandelt de zee-arbeidsovereenkomst (oftewel de arbeidsovereenkomst van zeevarenden). Dit is een tamelijk uitgebreide regeling binnen Titel 10 Boek 7, die zelf ook weer is opgedeeld in meerdere paragrafen. Alles bij elkaar omvat de regeling 64 bepalingen (art. 7:694 B.W. tot en met art. 7:738f B.W.). De hele regeling wordt vooralsnog op deze ene pagina behandeld, waarbij summier is aangeduid wat de inhoud is en met links naar de wettekst.

   Deze afdeling is toegevoegd aan Titel 10 in verband met art. VIII van de Wet Implementatie Maritiem Arbeidsverdrag van 6 juli 2011 (naar aanleiding van de ratificatie van het Maritiem Arbeidsverdrag van 23 februari 2006). Inwerkingtreding 20 augustus 2013. Aan de regeling voor de arbeidsverhouding van zeevarenden is een groot aantal uitvoeringsregelingen en besluiten verbonden.

   Zie ook de pagina Maritiem Arbeidsverdrag 2006.

   Algemene bepalingen (Par. 1, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   Definitie overeenkomst zeevarende

   In art. 7:694 B.W. wordt de definitie van de “zee-arbeidsovereenkomst” gegeven. De paragraaf omvat 12 bepalingen (art. 7:694 B.W. tot en met art. 7:705 B.W.).

   De zee-arbeidsovereenkomst is de arbeidsovereenkomst, waaronder begrepen de uitzendovereenkomst, waarbij de zeevarende zich verbindt arbeid aan boord van een zeeschip te verrichten. In lid 2 wordt bepaald dat bij AMvB uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor bepaalde groepen.

   Art. 7:695 lid 1 B.W. bepaalt op welke zeeschepen de afdeling van toepassing is. Te weten: op zeeschepen die op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd zijn de vlag van het Koninkrijk te voeren. Per 15 november 2019 is daar (tegelijk met de implementatie van het Verdrag inzake arbeid in de zeevisserij) aan toegevoegd: en op zeeschepen die gerechtigd zijn een andere vlag te voeren, indien de zee-arbeidsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

   De arbeidsovereenkomst van de zeevarende moet schriftelijk worden aangegaan (art. 7:697 B.W.). En vermeldt in ieder geval ook de afspraken over het loon (art. 7:699 aanhef en sub 6 B.W.).

   Loon zeevarende (Par. 2, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   Par. 2 bevat een 11 speciale bepalingen inzake het loon waar de zeevarende aanspraak op kan maken (art. 7:706 B.W. tot en met art. 7:716 B.W.).

   In art. 7:709 B.W. is bepaald, dat de zeevarende aanspraak heeft op betaling van overuren, wanneer hij meer moet werken dan in de arbeidsovereenkomst vastgelegd of in de wet is bepaald. Dit tenzij het overwerk noodzakelijk is voor het behoud van het schip, de opvarenden of de zaken aan boord. De kapitein moet hiervan aantekening houden in een logboek en de zeevarende moet die aantekening binnen een maand voor akkoord paraferen.

   Vakantierechten zeevarende (Par. 3, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   In art. 7:717 B.W. is een speciale regeling uitgewerkt inzake de vakantierechten van de zeevarende.

   Repatriëring zeevarende (Par. 4, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   In art. 7:718 B.W. is een speciale regeling uitgewerkt inzake de repatriëring van de zeevarende.

   Vergoeding bij schipbreuk en overlijden zeevarende (Par. 5, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   In art. 7:719 B.W. is een speciale regeling uitgewerkt inzake de vergoeding bij schipbreuk en in art. 7:720 B.W. bij overlijden van de zeevarende.

   Einde van de zee-arbeidsovereenkomst (Par. 6, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   In art. 7:721 B.W. tot en met art. 7:733 B.W. is een speciale regeling van 13 bepalingen uitgewerkt inzake het einde van de arbeidsovereenkomst van de zeevarende.

   Ziekte van de zeevarende (Par. 8, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   In art. 7:734 B.W. tot en met art. 7:734m B.W. is een speciale regeling van 14 bepalingen opgenomen inzake ziekte van de van de zeevarende tijdens de arbeidsovereenkomst.

   Tijdelijke zeevarende (Par. 9, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   In art. 7:735 B.W. is een speciale regeling uitgewerkt inzake de werknemer die tijdelijk werkt aan boord van een zeeschip.

   De zee-arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht (Par. 10, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   In art. 7:736 B.W. is een bepaling gewijd aan de arbeidsovereenkomst van de zeevarende waar buitenlands recht op van toepassing is.

   Verplichtingen van de scheepsbeheerder (Par. 11, Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   De wet heeft slot nog een regeling van 8 bepalingen opgenomen inzake de verplichtingen van de “scheepsbeheerder” in art. 7:737 B.W.  tot en met art. 7:738f B.W..

   Auteur & Last edit

   [MdV, 24-11-2018; laatste bewerking 9-02-2020]

   Bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!