Pagina inhoud

  Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

  Inleiding pachtprijs

  In Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W. vinden we een 9-tal  bepalingen over de vaststelling van de pachtprijs (art. 7:327 B.W. tot en met art. 7:335 B.W.). Doordat pachtovereenkomsten goedkeuring van de Grondkamer behoeven, wordt ook op de prijsafspraken steeds toezicht gehouden.

  Regulering pachtprijs

  De pachtprijs wordt van overheidswege gereguleerd. De bedoeling daarvan is te bevorderen dat de pachtprijzen in een redelijke verhouding staan tot de bedrijfsinkomsten bij een behoorlijke bedrijfsvoering. Waarbij anderzijds ook de redelijke belangen van de verpachter in acht worden genomen.

  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (AmvB) worden regelen vastgesteld ten aanzien van de hoogst toelaatbare pachtprijs (art. 7:327 lid 1 B.W.). Ook kunnen de Grondkamers voor hun regio besluiten uitvaardigen ter reguleringen de pachtprijs. De regels voor de berekening van de maximale pachtprijs staan in het Pachtprijzenbesluit 2007. In de Uitvoeringsregeling pacht staan het veranderpercentage en de regionorm.

  Zie ook de pagina Q & A over de pachtprijs van de Rijksoverheid.

  Pachtprijs is tijdgelang

  De pachtprijs mag niet afhankelijk gesteld worden van iets anders dan tijdsduur (art. 7:328 lid 2 B.W.). Als pachtprijs kan slechts worden bedongen een pachtprijs met of zonder bijkomstige verplichtingen (art. 7:328 lid 1 B.W.).

  Vermindering pachtprijs

  De pachter kan om bedrijfseconomische redenen vermindering van de pachtprijs verzoeken (art. 7:330 B.W.). Om twee redenen:

  – wanneer in een pachtseizoen tengevolge van buitengewone omstandigheden de opbrengst van het bedrijf aanzienlijk minder is geweest dan bij het aangaan van de overeenkomst te verwachten was of

  – de pachter tijdelijk het genot van het gepachte geheel of gedeeltelijk heeft moeten missen.

  Verhoging van de pachtprijs

  In art. 7:331 B.W. tot en met art. 7:333 B.W. worden enkele bepalingen gegeven over de mogelijkheden tot verhogen van de pachtprijs.

  Geen wijziging van de pachtprijs op grond van Boek 6 B.W.

  In art. 7:335 B.W. wordt de mogelijkheid van het aanpassen van de pachtprijs op grond van art. 6:258 B.W. (wijziging van omstandigheden) uitgesloten.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 1-10-2018; laatste bewerking 8-04-2021]

  Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

   Inleiding pachtprijs

   In Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W. vinden we een 9-tal  bepalingen over de vaststelling van de pachtprijs (art. 7:327 B.W. tot en met art. 7:335 B.W.). Doordat pachtovereenkomsten goedkeuring van de Grondkamer behoeven, wordt ook op de prijsafspraken steeds toezicht gehouden.

   Regulering pachtprijs

   De pachtprijs wordt van overheidswege gereguleerd. De bedoeling daarvan is te bevorderen dat de pachtprijzen in een redelijke verhouding staan tot de bedrijfsinkomsten bij een behoorlijke bedrijfsvoering. Waarbij anderzijds ook de redelijke belangen van de verpachter in acht worden genomen.

   Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (AmvB) worden regelen vastgesteld ten aanzien van de hoogst toelaatbare pachtprijs (art. 7:327 lid 1 B.W.). Ook kunnen de Grondkamers voor hun regio besluiten uitvaardigen ter reguleringen de pachtprijs. De regels voor de berekening van de maximale pachtprijs staan in het Pachtprijzenbesluit 2007. In de Uitvoeringsregeling pacht staan het veranderpercentage en de regionorm.

   Zie ook de pagina Q & A over de pachtprijs van de Rijksoverheid.

   Pachtprijs is tijdgelang

   De pachtprijs mag niet afhankelijk gesteld worden van iets anders dan tijdsduur (art. 7:328 lid 2 B.W.). Als pachtprijs kan slechts worden bedongen een pachtprijs met of zonder bijkomstige verplichtingen (art. 7:328 lid 1 B.W.).

   Vermindering pachtprijs

   De pachter kan om bedrijfseconomische redenen vermindering van de pachtprijs verzoeken (art. 7:330 B.W.). Om twee redenen:

   – wanneer in een pachtseizoen tengevolge van buitengewone omstandigheden de opbrengst van het bedrijf aanzienlijk minder is geweest dan bij het aangaan van de overeenkomst te verwachten was of

   – de pachter tijdelijk het genot van het gepachte geheel of gedeeltelijk heeft moeten missen.

   Verhoging van de pachtprijs

   In art. 7:331 B.W. tot en met art. 7:333 B.W. worden enkele bepalingen gegeven over de mogelijkheden tot verhogen van de pachtprijs.

   Geen wijziging van de pachtprijs op grond van Boek 6 B.W.

   In art. 7:335 B.W. wordt de mogelijkheid van het aanpassen van de pachtprijs op grond van art. 6:258 B.W. (wijziging van omstandigheden) uitgesloten.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 1-10-2018; laatste bewerking 8-04-2021]

   Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!