Pagina inhoud

  Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

  Inleiding slotbepalingen pacht

  In Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W. staan enkele slotbepalingen met betrekking tot Titel 15 van Boek 7 B.W.. De afdeling bevat slechts 2 bepalingen.

  Overeenkomstige toepassing

  In art. 7:399d B.W. is bepaald, dat de bepalingen betreffende pacht overeenkomstige toepassing vinden op overeenkomsten, op grond waarvan tegen een vergoeding zakelijke genotsrechten op hoeven of los land worden gevestigd. Dit ongeacht of betaling ineens of in termijnen is afgesproken.

  Dit geldt zowel zakelijke genotsrechten voor 25 jaar of korter als voor onbepaalde tijd. In het laatste geval blijft de overeenkomstige toepassing van de wet beperkt tot 25 jaar na de vestiging.

  In lid 2 wordt bepaald, dat de bepalingen van de (andere) zakelijke genotsrechten alleen gelden voorzover zij niet in strijd zijn met dwingende bepalingen betreffende pacht.

  Zetboer

  In art. 7:399e B.W. is een regeling opgenomen met betrekking tot de zgn. “zetboer”. Een zetboer mag alleen in de plaats van de eigenaar (of rechthebbende) het beheer voeren als de grondkamer dit vooraf heeft goedgekeurd (lid 1).

  De grondkamer keurt het aanstellen van een zetboer alleen goed, indien voor het aanstellen van een zetboer bijzondere redenen aanwezig zijn. De grondkamer treedt niet in de voorwaarden van de aanstelling (lid 3).

  Definitie zetboer

  Een zetboer is iemand aan wie de exploitatie van een hoeve of los land door de eigenaar of rechthebbende is overgedragen en die daarbij een belangrijke invloed op de leiding van het bedrijf heeft verkregen en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 16-10-2018]

  Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

   Inleiding slotbepalingen pacht

   In Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W. staan enkele slotbepalingen met betrekking tot Titel 15 van Boek 7 B.W.. De afdeling bevat slechts 2 bepalingen.

   Overeenkomstige toepassing

   In art. 7:399d B.W. is bepaald, dat de bepalingen betreffende pacht overeenkomstige toepassing vinden op overeenkomsten, op grond waarvan tegen een vergoeding zakelijke genotsrechten op hoeven of los land worden gevestigd. Dit ongeacht of betaling ineens of in termijnen is afgesproken.

   Dit geldt zowel zakelijke genotsrechten voor 25 jaar of korter als voor onbepaalde tijd. In het laatste geval blijft de overeenkomstige toepassing van de wet beperkt tot 25 jaar na de vestiging.

   In lid 2 wordt bepaald, dat de bepalingen van de (andere) zakelijke genotsrechten alleen gelden voorzover zij niet in strijd zijn met dwingende bepalingen betreffende pacht.

   Zetboer

   In art. 7:399e B.W. is een regeling opgenomen met betrekking tot de zgn. “zetboer”. Een zetboer mag alleen in de plaats van de eigenaar (of rechthebbende) het beheer voeren als de grondkamer dit vooraf heeft goedgekeurd (lid 1).

   De grondkamer keurt het aanstellen van een zetboer alleen goed, indien voor het aanstellen van een zetboer bijzondere redenen aanwezig zijn. De grondkamer treedt niet in de voorwaarden van de aanstelling (lid 3).

   Definitie zetboer

   Een zetboer is iemand aan wie de exploitatie van een hoeve of los land door de eigenaar of rechthebbende is overgedragen en die daarbij een belangrijke invloed op de leiding van het bedrijf heeft verkregen en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 16-10-2018]

   Slotbepalingen pacht (Afd. 14, Titel 5, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!