Pagina inhoud

  Andere wettelijke rechten erfopvolging (Afd. 2, Titel 3, Boek 4 B.W.)

  Inleiding andere wettelijke rechten erfopvolging

  In Afd. 2, Titel 3, Boek 4 B.W. wordt een aantal andere kwesties rondom het overlijden en de vererving geregeld. Deze Afdeling omvat 14 bepalingen (art. 4:28 B.W. tot en met art. 4:41 B.W.).

  Recht op bewoning sterfhuis

  De echtgenoot is jegens de erfgenamen bevoegd tot voortzetting van de bewoning van de in eigendom zijde woning gedurende een termijn van zes maanden onder gelijke voorwaarden als tevoren. De echtgenoot is op gelijke wijze en voor gelijke duur bevoegd tot voortzetting van het gebruik van de inboedel, voor zover die tot de nalatenschap of de ontbonden huwelijksgemeenschap behoort of de erflater ten gebruike toekwam (art. 4:28 lid 1 B.W.).

  Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 6-03-2022]

  Andere wettelijke rechten erfopvolging (Afd. 2, Titel 3, Boek 4 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Andere wettelijke rechten erfopvolging (Afd. 2, Titel 3, Boek 4 B.W.)

   Inleiding andere wettelijke rechten erfopvolging

   In Afd. 2, Titel 3, Boek 4 B.W. wordt een aantal andere kwesties rondom het overlijden en de vererving geregeld. Deze Afdeling omvat 14 bepalingen (art. 4:28 B.W. tot en met art. 4:41 B.W.).

   Recht op bewoning sterfhuis

   De echtgenoot is jegens de erfgenamen bevoegd tot voortzetting van de bewoning van de in eigendom zijde woning gedurende een termijn van zes maanden onder gelijke voorwaarden als tevoren. De echtgenoot is op gelijke wijze en voor gelijke duur bevoegd tot voortzetting van het gebruik van de inboedel, voor zover die tot de nalatenschap of de ontbonden huwelijksgemeenschap behoort of de erflater ten gebruike toekwam (art. 4:28 lid 1 B.W.).

   Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 6-03-2022]

   Andere wettelijke rechten erfopvolging (Afd. 2, Titel 3, Boek 4 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!