Pagina inhoud

  Erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van kinderen (Titel 3, Boek 4 B.W.)

  Inleiding erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten

  In Titel 3, Boek 4 B.W. is de erfopvolging bij versterf geregeld. Dit is de vererving zonder dat er een uiterste wilsbeschikking (testament) is opgesteld. Deze Titel bevat twee Afdelingen.

  Afd. 1 Erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen (art. 4:13 B.W. tot en met art. 4:27 B.W.).

  De wettelijke verdeling zoals die geldt sinds 2003 neemt tot uitgangspunt, dat de achterblijvende echtgenoot vanzelfsprekend alles erft, wanneer de erflater geen testament heeft opgemaakt of niets in zijn testament heeft opgenomen. De langstlevende echtgenoot neemt daarmee ook alle schulden op zich.

  Afd. 2 Andere wettelijke rechten bij versterf (art. 4:28 B.W. tot en met art. 4:41 B.W.);

  Dit is de wettelijke standaardregeling voor de afwikkeling van erfenissen, waarbij de gehuwde partner en/of kinderen de erfgenamen zijn.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 8-10-2021; laatste bewerking 29-05-2023]

  Erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van kinderen (Titel 3, Boek 4 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van kinderen (Titel 3, Boek 4 B.W.)

   Inleiding erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten

   In Titel 3, Boek 4 B.W. is de erfopvolging bij versterf geregeld. Dit is de vererving zonder dat er een uiterste wilsbeschikking (testament) is opgesteld. Deze Titel bevat twee Afdelingen.

   Afd. 1 Erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen (art. 4:13 B.W. tot en met art. 4:27 B.W.).

   De wettelijke verdeling zoals die geldt sinds 2003 neemt tot uitgangspunt, dat de achterblijvende echtgenoot vanzelfsprekend alles erft, wanneer de erflater geen testament heeft opgemaakt of niets in zijn testament heeft opgenomen. De langstlevende echtgenoot neemt daarmee ook alle schulden op zich.

   Afd. 2 Andere wettelijke rechten bij versterf (art. 4:28 B.W. tot en met art. 4:41 B.W.);

   Dit is de wettelijke standaardregeling voor de afwikkeling van erfenissen, waarbij de gehuwde partner en/of kinderen de erfgenamen zijn.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 8-10-2021; laatste bewerking 29-05-2023]

   Erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van kinderen (Titel 3, Boek 4 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!