Pagina inhoud

  Erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap (Afd. 6, Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Inleiding erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap

  Afd. 6, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht inzake de erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

  De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:88 B.W. en art. 10:89 B.W.).

  Erkenning in buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap

  Een buiten Nederland tot stand gekomen beëindiging met wederzijds goedvinden van het geregistreerd partnerschap wordt erkend indien zij aldaar rechtsgeldig tot stand is gebracht (art. 10:88 lid 1 B.W.).

  Een beëindiging of ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt in Nederland ook erkend als deze tot stand is gekomen door een rechterlijke beslissing of een andere bevoegde autoriteit (art. 10:88 lid 2 B.W.). Het moet gaan om een behoorlijke rechtspleging van een buitenlandse autoriteit.

  Een beëindiging door ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt in Nederland verder ook erkend als blijkt dat de wederpartij in de buitenlandse procedure uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft ingestemd met de beëindiging (art. 10:88 lid 3 B.W.). Hiervoor moet voldaan worden aan de voorwaarden uit lid 2. Deze regeling geldt ook als de wederpartij zich heeft neergelegd bij de ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

  Geen erkenning ontbinding geregistreerd partnerschap bij strijd met de openbare orde

  Ongeacht het bepaalde in art. 10:88 B.W. wordt aan een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van het geregistreerd partnerschap erkenning onthouden indien deze erkenning kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde (art. 10:89 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 16-4-2022; laatste bewerking OP 13-07-2023]

  Erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap (Afd. 6, Titel 4, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap (Afd. 6, Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Inleiding erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap

   Afd. 6, Titel  4, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft regels van internationaal privaatrecht inzake de erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap. De Titel is niet van toepassing op geregistreerde partnerschappen die voor 1 januari 2005 zijn aangegaan (art. 10:91 B.W.).

   De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:88 B.W. en art. 10:89 B.W.).

   Erkenning in buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap

   Een buiten Nederland tot stand gekomen beëindiging met wederzijds goedvinden van het geregistreerd partnerschap wordt erkend indien zij aldaar rechtsgeldig tot stand is gebracht (art. 10:88 lid 1 B.W.).

   Een beëindiging of ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt in Nederland ook erkend als deze tot stand is gekomen door een rechterlijke beslissing of een andere bevoegde autoriteit (art. 10:88 lid 2 B.W.). Het moet gaan om een behoorlijke rechtspleging van een buitenlandse autoriteit.

   Een beëindiging door ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt in Nederland verder ook erkend als blijkt dat de wederpartij in de buitenlandse procedure uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft ingestemd met de beëindiging (art. 10:88 lid 3 B.W.). Hiervoor moet voldaan worden aan de voorwaarden uit lid 2. Deze regeling geldt ook als de wederpartij zich heeft neergelegd bij de ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

   Geen erkenning ontbinding geregistreerd partnerschap bij strijd met de openbare orde

   Ongeacht het bepaalde in art. 10:88 B.W. wordt aan een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van het geregistreerd partnerschap erkenning onthouden indien deze erkenning kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde (art. 10:89 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 16-4-2022; laatste bewerking OP 13-07-2023]

   Erkenning van een in het buitenland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap (Afd. 6, Titel 4, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!