Pagina inhoud

  Algemene bepaling internationaal privaatrecht goederenrecht (Afd. 1, Titel 10, Boek 10 B.W.)

  Inleiding algemene bepaling internationaal privaatrecht goederenrecht

  Afd. 1, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft één algemene bepaling van internationaal privaatrecht inzake het goederenrecht (art. 10:126 B.W.). Deze bepaling stelt de geldigheid van het Trustverdrag en de EU-Verordening cultuurgoederen voorop.

  Trustverdrag blijft van kracht

  Deze titel laat onverlet het op 1 juli 1985 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, 141), alsmede titel 11 van dit Boek.

  Onverminderd hetgeen voortvloeit uit dat verdrag en die titel, is een rechtshandeling die strekt tot een door Nederlands recht beheerste overdracht aan de trustee van een trust als bedoeld in art. 10:142 B.W. welke wordt beheerst door buitenlands recht, niet een ongeldige titel op de enkele grond dat die rechtshandeling tot doel heeft dat goed over te dragen tot zekerheid of de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen (art. 10:126 lid 1 B.W.).

  EU-Verordening cultuurgoederen

  Deze titel laat onverlet Richtlijn 2014/60/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PbEU 2014, L 159) alsmede de bepalingen ter implementatie van deze richtlijn in het Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet tot behoud van cultuurbezit (art. 10:126 lid 2 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 21-04-2022; laatste bewerking 2023-02-23]

  Algemene bepaling internationaal privaatrecht goederenrecht (Afd. 1, Titel 10, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Algemene bepaling internationaal privaatrecht goederenrecht (Afd. 1, Titel 10, Boek 10 B.W.)

   Inleiding algemene bepaling internationaal privaatrecht goederenrecht

   Afd. 1, Titel  10, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft één algemene bepaling van internationaal privaatrecht inzake het goederenrecht (art. 10:126 B.W.). Deze bepaling stelt de geldigheid van het Trustverdrag en de EU-Verordening cultuurgoederen voorop.

   Trustverdrag blijft van kracht

   Deze titel laat onverlet het op 1 juli 1985 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, 141), alsmede titel 11 van dit Boek.

   Onverminderd hetgeen voortvloeit uit dat verdrag en die titel, is een rechtshandeling die strekt tot een door Nederlands recht beheerste overdracht aan de trustee van een trust als bedoeld in art. 10:142 B.W. welke wordt beheerst door buitenlands recht, niet een ongeldige titel op de enkele grond dat die rechtshandeling tot doel heeft dat goed over te dragen tot zekerheid of de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen (art. 10:126 lid 1 B.W.).

   EU-Verordening cultuurgoederen

   Deze titel laat onverlet Richtlijn 2014/60/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PbEU 2014, L 159) alsmede de bepalingen ter implementatie van deze richtlijn in het Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet tot behoud van cultuurbezit (art. 10:126 lid 2 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 21-04-2022; laatste bewerking 2023-02-23]

   Algemene bepaling internationaal privaatrecht goederenrecht (Afd. 1, Titel 10, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!