Pagina inhoud

  Hulpverlening binnenvaart (Afd. 2, Titel 11, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Inleiding hulpverlening binnenvaart

  Afd. 2, Titel 11, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. definieert voor de binnenvaart het begrip hulpverlening bij binnenschepen, en op welke vaartuigen deze regels van toepassing zijn. Deze afdeling omvat slechts één bepaling (art. 8:1010 B.W.).

  Definitie hulpverlening binnenvaart

  De hulpverlening door binnenschepen en de hulp aan binnenschepen, aan zich aan boord daarvan bevindende zaken of aan van een binnenschip afkomstige in bevaarbaar water of welk ander water dan ook driftige, aangespoelde of gezonken zaken worden geregeld door afdeling 2 van titel 6, met dien verstande dat hetgeen in die afdeling voor de reder is bepaald, wanneer het een binnenschip betreft, geldt voor de eigenaar daarvan en hetgeen voor de kapitein is bepaald, wanneer het een binnenschip betreft, geldt voor de schipper daarvan (art. 8:1010 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 5-03-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

  Hulpverlening binnenvaart (Afd. 2, Titel 11, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Hulpverlening binnenvaart (Afd. 2, Titel 11, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Inleiding hulpverlening binnenvaart

   Afd. 2, Titel 11, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. definieert voor de binnenvaart het begrip hulpverlening bij binnenschepen, en op welke vaartuigen deze regels van toepassing zijn. Deze afdeling omvat slechts één bepaling (art. 8:1010 B.W.).

   Definitie hulpverlening binnenvaart

   De hulpverlening door binnenschepen en de hulp aan binnenschepen, aan zich aan boord daarvan bevindende zaken of aan van een binnenschip afkomstige in bevaarbaar water of welk ander water dan ook driftige, aangespoelde of gezonken zaken worden geregeld door afdeling 2 van titel 6, met dien verstande dat hetgeen in die afdeling voor de reder is bepaald, wanneer het een binnenschip betreft, geldt voor de eigenaar daarvan en hetgeen voor de kapitein is bepaald, wanneer het een binnenschip betreft, geldt voor de schipper daarvan (art. 8:1010 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 5-03-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

   Hulpverlening binnenvaart (Afd. 2, Titel 11, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!