Pagina inhoud

  Binnenvaartrecht (Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Inleiding binnenvaartrecht

  Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. regelt het binnenvaartrecht. Dit Hoofdstuk bevat eveneens 5 Titels (Titel 8 tot en met 12).

  Het binnenschip en de zaken aan boord (Titel 8) (art. 8:770 B.W. tot en met art. 8:841 B.W.) (6 Afd.)

  Bemanning van het binnenschip (Titel 9) (art. 8:860 B.W. en art. 8:861 B.W.)

  Exploitatie van het binnenschip (Titel 10) (art. 8:880 B.W. tot en met art. 8:998 B.W.) (4 Afd.)

  Ongevallen binnenschepen (Titel 11) (art. 8:1000 B.W. tot en met art. 8:1037 B.W.) (4 Afd.)

  Beperking aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen (Titel 12) (art. 8:1060 B.W. tot en met art. 8:1066 B.W.)

  Procesrecht binnenvaart

  In het burgerlijk procesrecht vinden we specifieke bepalingen over procedures in het vervoersrecht.

  Zie Titel 1, Boek 3 Rv., dat wordt behandeld op de pagina Procedures verkeersmiddelen en vervoer).

  Binnenvaartwet

  Voor de bedrijfsmatige exploitatie van binnenschepen is er een administratiefrechtelijke regeling, de Binnenvaartwet, waarin de toelating tot het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen per binnenschip is geregeld. Art. 5 lid 1 Binnenvaartwet verbiedt het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen per binnenschip zonder een zgn. document van toelating. Bij schending van dit gebod kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

  De bestuurlijke boete die ten hoogste kan worden opgelegd komt overeen met de boete van de vierde categorie, bedoeld in art. 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht (art. 48 lid 2 Binnenvaartwet). Deze bepaling kent zes categorieën, variërend van EUR 335,= tot EUR 670.000,=. De vierde categorie is EUR 22.500,= (sinds 2022).

  Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling

  Naast de Binnenvaartwet zijn er ook het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling. Zie verder de pagina Exploitatie van een Binnenschip.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 21-01-2021; laatste bewerking 26-11-2023]

  Pagina inhoud

   Binnenvaartrecht (Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Inleiding binnenvaartrecht

   Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. regelt het binnenvaartrecht. Dit Hoofdstuk bevat eveneens 5 Titels (Titel 8 tot en met 12).

   Het binnenschip en de zaken aan boord (Titel 8) (art. 8:770 B.W. tot en met art. 8:841 B.W.) (6 Afd.)

   Bemanning van het binnenschip (Titel 9) (art. 8:860 B.W. en art. 8:861 B.W.)

   Exploitatie van het binnenschip (Titel 10) (art. 8:880 B.W. tot en met art. 8:998 B.W.) (4 Afd.)

   Ongevallen binnenschepen (Titel 11) (art. 8:1000 B.W. tot en met art. 8:1037 B.W.) (4 Afd.)

   Beperking aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen (Titel 12) (art. 8:1060 B.W. tot en met art. 8:1066 B.W.)

   Procesrecht binnenvaart

   In het burgerlijk procesrecht vinden we specifieke bepalingen over procedures in het vervoersrecht.

   Zie Titel 1, Boek 3 Rv., dat wordt behandeld op de pagina Procedures verkeersmiddelen en vervoer).

   Binnenvaartwet

   Voor de bedrijfsmatige exploitatie van binnenschepen is er een administratiefrechtelijke regeling, de Binnenvaartwet, waarin de toelating tot het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen per binnenschip is geregeld. Art. 5 lid 1 Binnenvaartwet verbiedt het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen per binnenschip zonder een zgn. document van toelating. Bij schending van dit gebod kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

   De bestuurlijke boete die ten hoogste kan worden opgelegd komt overeen met de boete van de vierde categorie, bedoeld in art. 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht (art. 48 lid 2 Binnenvaartwet). Deze bepaling kent zes categorieën, variërend van EUR 335,= tot EUR 670.000,=. De vierde categorie is EUR 22.500,= (sinds 2022).

   Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling

   Naast de Binnenvaartwet zijn er ook het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling. Zie verder de pagina Exploitatie van een Binnenschip.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 21-01-2021; laatste bewerking 26-11-2023]

   Binnenvaartrecht (Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!