Pagina inhoud

  Vonnis arbitraal vergelijk (Afd. 6, Titel 1, Boek IV Rv.)

  Inleiding vonnis arbitraal vergelijk

  Net als in een reguliere procedure kunnen partijen ook in de arbitrale procedure tot een vergelijk (een minnelijke regeling) komen. Dit vergelijk kan door het scheidsgerecht worden vastgelegd in een arbitraal vonnis. Deze mogelijkheid is geregeld in Afd. 6, Titel 1, Boek IV Rv. welke afdeling slechts één artikel bevat (art. 1069 Rv.).

  Zie voor het proces-verbaal van een schikking (minnelijke regeling) in een procedure bij de ‘gewone’ overheidsrechter de pagina Algemene bepalingen dagvaardingsprocedure.

  Vastlegging arbitraal vergelijk

  Indien de partijen gedurende een arbitraal geding tot een vergelijk komen, kan op gezamenlijk verzoek het scheidsgerecht de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis vastleggen (art. 1069 lid 1 Rv.).

  Het scheidsgerecht kan het verzoek echter zonder opgave van redenen weigeren.

  Aantastbaarheid vonnis vastlegging vergelijk

  Op het vonnis inzake een arbitraal vergelijk zijn de regels van de bepalingen van de derde tot en met de vijfde afdeling van Titel 1 Boek 4 Rv. van toepassing.

  Uitzondering is, dat het arbitraal vonnis niet de gronden behoeft te omvatten. Vernietiging is slechts mogelijk indien het arbitrale vonnis in strijd is met de openbare orde (art. 1069 lid 2 Rv.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 24-12-2019; laatste bewerking 22-09-2023]

  Vonnis arbitraal vergelijk (Afd. 6, Titel 1, Boek IV Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Vonnis arbitraal vergelijk (Afd. 6, Titel 1, Boek IV Rv.)

   Inleiding vonnis arbitraal vergelijk

   Net als in een reguliere procedure kunnen partijen ook in de arbitrale procedure tot een vergelijk (een minnelijke regeling) komen. Dit vergelijk kan door het scheidsgerecht worden vastgelegd in een arbitraal vonnis. Deze mogelijkheid is geregeld in Afd. 6, Titel 1, Boek IV Rv. welke afdeling slechts één artikel bevat (art. 1069 Rv.).

   Zie voor het proces-verbaal van een schikking (minnelijke regeling) in een procedure bij de ‘gewone’ overheidsrechter de pagina Algemene bepalingen dagvaardingsprocedure.

   Vastlegging arbitraal vergelijk

   Indien de partijen gedurende een arbitraal geding tot een vergelijk komen, kan op gezamenlijk verzoek het scheidsgerecht de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis vastleggen (art. 1069 lid 1 Rv.).

   Het scheidsgerecht kan het verzoek echter zonder opgave van redenen weigeren.

   Aantastbaarheid vonnis vastlegging vergelijk

   Op het vonnis inzake een arbitraal vergelijk zijn de regels van de bepalingen van de derde tot en met de vijfde afdeling van Titel 1 Boek 4 Rv. van toepassing.

   Uitzondering is, dat het arbitraal vonnis niet de gronden behoeft te omvatten. Vernietiging is slechts mogelijk indien het arbitrale vonnis in strijd is met de openbare orde (art. 1069 lid 2 Rv.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 24-12-2019; laatste bewerking 22-09-2023]

   Vonnis arbitraal vergelijk (Afd. 6, Titel 1, Boek IV Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!