Pagina inhoud

  Executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering (Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Rv.)

  Inleiding executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering

  De schuldeiser die een executoriale titel heeft gekregen kan ter inning van zijn vordering op de schuldenaar beslag leggen onder derden. Daarbij is ook is beslag op rechten uit een door de schuldenaar afgesloten sommenverzekering mogelijk. Zie voor uitleg wat een sommenverzekering is de pagina Sommenverzekering.

  Net als bij de executie van andere titels moet hij deze eerst door middel van een deurwaardersexploot aan de schuldenaar laten betekenen. Zie de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging. De wettelijke regeling van executoriaal beslag beslag op rechten uit een sommenverzekering van de schuldenaar staat in Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Deze afdeling is onderverdeeld in twee paragrafen, die samen 10 (3 resp. 7) bepalingen bevatten.

  (*) NB: omdat de invoering van digitaal procederen is afgelast, maar er wel twee versies van de wet zijn (digitaal en niet-digitaal) moet je goed opletten in welke versie je zit. In beginsel wordt in het onderdeel executierecht verwezen naar de niet-digitale versie.

  Par. 1 Algemene bepalingen executoriaal beslag sommenverzekering

  Par. 1 is genaamd Algemene bepalingen en omvat 3 artikelen (art. 479ka Rv. tot en met art. 479k Rv.).

  In art. 479ka Rv. worden de voorwaarden gegeven voor de executoriale uitwinning van rechten uit een sommenverzekering.

  Deze bepaling wordt nog nader uitgewerkt.

  Par. 2 Algemene bepalingen executoriaal beslag sommenverzekering

  Par. 2 Beslag op  rechten uit een levensverzekering kent 7 bepalingen (art. 479l Rv. tot en met art. 479r Rv.).

  Het executoriaal beslag op rechten uit een levensverzekering moet worden gelegd en vervolgd op de wijze zoals in art. 475 Rv. is bepaald (art. 479l Rv.). Voor zover daarvan in Afd. 2C niet van wordt afgeweken (lex specialis derogat legi generali).

  Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 2-01-2020]

  Executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering (Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering (Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Rv.)

   Inleiding executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering

   De schuldeiser die een executoriale titel heeft gekregen kan ter inning van zijn vordering op de schuldenaar beslag leggen onder derden. Daarbij is ook is beslag op rechten uit een door de schuldenaar afgesloten sommenverzekering mogelijk. Zie voor uitleg wat een sommenverzekering is de pagina Sommenverzekering.

   Net als bij de executie van andere titels moet hij deze eerst door middel van een deurwaardersexploot aan de schuldenaar laten betekenen. Zie de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging. De wettelijke regeling van executoriaal beslag beslag op rechten uit een sommenverzekering van de schuldenaar staat in Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Deze afdeling is onderverdeeld in twee paragrafen, die samen 10 (3 resp. 7) bepalingen bevatten.

   (*) NB: omdat de invoering van digitaal procederen is afgelast, maar er wel twee versies van de wet zijn (digitaal en niet-digitaal) moet je goed opletten in welke versie je zit. In beginsel wordt in het onderdeel executierecht verwezen naar de niet-digitale versie.

   Par. 1 Algemene bepalingen executoriaal beslag sommenverzekering

   Par. 1 is genaamd Algemene bepalingen en omvat 3 artikelen (art. 479ka Rv. tot en met art. 479k Rv.).

   In art. 479ka Rv. worden de voorwaarden gegeven voor de executoriale uitwinning van rechten uit een sommenverzekering.

   Deze bepaling wordt nog nader uitgewerkt.

   Par. 2 Algemene bepalingen executoriaal beslag sommenverzekering

   Par. 2 Beslag op  rechten uit een levensverzekering kent 7 bepalingen (art. 479l Rv. tot en met art. 479r Rv.).

   Het executoriaal beslag op rechten uit een levensverzekering moet worden gelegd en vervolgd op de wijze zoals in art. 475 Rv. is bepaald (art. 479l Rv.). Voor zover daarvan in Afd. 2C niet van wordt afgeweken (lex specialis derogat legi generali).

   Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 2-01-2020]

   Executoriaal beslag op rechten uit sommenverzekering (Afd. 2C, Titel 2, Boek 2 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!