Pagina inhoud

  Conservatoir beslag op de rechten uit een sommenverzekering (Afd. 5A, Titel 4 Boek III Rv.)

  Inleiding conservatoir beslag op rechten uit een sommenverzekering

  In 2006 (Stb. 2005, 702) is bij het opnemen van Titel 17 (verzekering) en Titel 18 (Lijfrente) in Boek 7 van het (nieuwe) B.W. (Kamerdossier 19.529) ook de regeling van het conservatoir beslag op de rechten uit een sommenverzekering in de wet opgenomen (Stb. 2005, 700). Zie ook de Memorie van Toelichting.

  Deze regeling is te vinden in Afd. 5A, Titel 4 Boek III Rv.. De regeling bestaat uit één enkele bepaling (art. 724a Rv.). Zie ook de pagina Sommenverzekering.

  Conservatoir beslag ten laste van de verzekeringnemer op de rechten uit een sommenverzekering

  Een schuldeiser kan conservatoir beslag leggen op de rechten die voor de verzekeringnemer voortvloeien uit een sommenverzekering (art. 724a lid 1 Rv.).

  Conservatoir beslag ten laste van de begunstigde op de rechten uit een sommenverzekering

  Voorts kan in de gevallen, bedoeld in art. 479ka lid 1 Rv. (dat gaat over executoriaal beslag op de rechten uit een sommenverzekering), conservatoir beslag worden gelegd ten laste van degene die tot het ontvangen van een uitkering uit sommenverzekering is aangewezen. Zie ook de pagina Executoriaal beslag op de rechten uit een sommenverzekering.

  Overeenkomstige toepassing regels van executoriaal beslag op de rechten uit een sommenverzekering

  Art. 479kb lid 1 Rv. (onder de verzekeringnemer of begunstigde kan geen beslag worden gelegd op enig uit de verzekering voortvloeiend recht, tenzij aan order of toonder gesteld), art. 479kc Rv. (na beslaglegging kunnen handelingen niet aan de beslaglegger worden tegengeworpen), art. 479m lid 2 Rv. (verzekerde kan de polis belenen om de beslaglegger te voldoen), art. 479m lid 3 Rv. (uitkeringen ingevolge afkoop, belening of uitkering van de levensverzekering vallen ook onder het beslag), art. 479o lid 1 Rv. (het beslag vervalt na afkoop), art. 479p lid 1 Rv., eerste volzin (beroep op Voorzieningenrechter mogelijk in geval van onredelijk nadeel door het beslag, binnen 2 weken), en art. 479r lid 1 Rv. (onherroepelijk worden begunstiging kan niet aan beslaglegger worden tegengeworpen), zijn van overeenkomstige toepassing.

  Wijze van beslaglegging op de rechten uit een sommenverzekering

  Het beslag wordt onder de verzekeraar gelegd op de wijze en met de gevolgen als beslag onder derden, zoals geregeld in Afd. 4, Titel 3 Boek III Rv..

  Beslag op rechten sommenverzekering aan toonder of order

  Wanneer de rechten van de verzekeringnemer of de begunstigde aan toonder of order zijn gesteld wordt het beslag gelegd op de wijze en met de gevolgen als bepaald voor het beslag in handen van de schuldenaar, zoals geregeld in Afd. 2, Titel 3 Boek III Rv. (art. 724a lid 2 Rv.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 2-08-2023]

  Conservatoir beslag op de rechten uit een sommenverzekering (Afd. 5A, Titel 4 Boek III Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Conservatoir beslag op de rechten uit een sommenverzekering (Afd. 5A, Titel 4 Boek III Rv.)

   Inleiding conservatoir beslag op rechten uit een sommenverzekering

   In 2006 (Stb. 2005, 702) is bij het opnemen van Titel 17 (verzekering) en Titel 18 (Lijfrente) in Boek 7 van het (nieuwe) B.W. (Kamerdossier 19.529) ook de regeling van het conservatoir beslag op de rechten uit een sommenverzekering in de wet opgenomen (Stb. 2005, 700). Zie ook de Memorie van Toelichting.

   Deze regeling is te vinden in Afd. 5A, Titel 4 Boek III Rv.. De regeling bestaat uit één enkele bepaling (art. 724a Rv.). Zie ook de pagina Sommenverzekering.

   Conservatoir beslag ten laste van de verzekeringnemer op de rechten uit een sommenverzekering

   Een schuldeiser kan conservatoir beslag leggen op de rechten die voor de verzekeringnemer voortvloeien uit een sommenverzekering (art. 724a lid 1 Rv.).

   Conservatoir beslag ten laste van de begunstigde op de rechten uit een sommenverzekering

   Voorts kan in de gevallen, bedoeld in art. 479ka lid 1 Rv. (dat gaat over executoriaal beslag op de rechten uit een sommenverzekering), conservatoir beslag worden gelegd ten laste van degene die tot het ontvangen van een uitkering uit sommenverzekering is aangewezen. Zie ook de pagina Executoriaal beslag op de rechten uit een sommenverzekering.

   Overeenkomstige toepassing regels van executoriaal beslag op de rechten uit een sommenverzekering

   Art. 479kb lid 1 Rv. (onder de verzekeringnemer of begunstigde kan geen beslag worden gelegd op enig uit de verzekering voortvloeiend recht, tenzij aan order of toonder gesteld), art. 479kc Rv. (na beslaglegging kunnen handelingen niet aan de beslaglegger worden tegengeworpen), art. 479m lid 2 Rv. (verzekerde kan de polis belenen om de beslaglegger te voldoen), art. 479m lid 3 Rv. (uitkeringen ingevolge afkoop, belening of uitkering van de levensverzekering vallen ook onder het beslag), art. 479o lid 1 Rv. (het beslag vervalt na afkoop), art. 479p lid 1 Rv., eerste volzin (beroep op Voorzieningenrechter mogelijk in geval van onredelijk nadeel door het beslag, binnen 2 weken), en art. 479r lid 1 Rv. (onherroepelijk worden begunstiging kan niet aan beslaglegger worden tegengeworpen), zijn van overeenkomstige toepassing.

   Wijze van beslaglegging op de rechten uit een sommenverzekering

   Het beslag wordt onder de verzekeraar gelegd op de wijze en met de gevolgen als beslag onder derden, zoals geregeld in Afd. 4, Titel 3 Boek III Rv..

   Beslag op rechten sommenverzekering aan toonder of order

   Wanneer de rechten van de verzekeringnemer of de begunstigde aan toonder of order zijn gesteld wordt het beslag gelegd op de wijze en met de gevolgen als bepaald voor het beslag in handen van de schuldenaar, zoals geregeld in Afd. 2, Titel 3 Boek III Rv. (art. 724a lid 2 Rv.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 2-08-2023]

   Conservatoir beslag op de rechten uit een sommenverzekering (Afd. 5A, Titel 4 Boek III Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!