Pagina inhoud

  Slotbepaling civiele procedures (Afd. 9, Titel 1, Boek 1 Rv.)

  Inleiding slotbepaling civiele procedures

  Afd. 9, Titel 1, Boek 1 Rv. bevat een slotbepaling, die gaat over procedures waarin de Koning partij is, hetzij als eisende partij, hetzij als gedaagde of verweerder.

  Koning als eiser of verzoeker

  De slotbepaling van Titel 1, Boek 1, art. 77 Rv., bepaalt in lid 1:

  “In alle procedures waarin de Koning als eiser of als verzoeker optreedt, wordt de zaak ingeleid en voortgezet ten name van en door een door hem aan te wijzen gemachtigde.”

  Voortzetting procedure Koning

  Lid 2 bepaalt:

  “Alle procedures tegen de Koning worden voortgezet ten name van een door hem aan te wijzen gemachtigde.”

  Verstek Koning

  Ten aanzien van de verstekverlening in dagvaardingsprocedures bepaalt lid 2:

  “Betreft het een zaak die bij dagvaarding moet worden ingeleid, dan wordt, indien de gemachtigde niet in het geding opkomt en indien daartoe gronden zijn, het verstek verleend en vonnis gewezen ten name van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.”

  Auteur & Last edit

  [MdV, 26-10-2018; laatste bewerking 9-05-2023]

  Slotbepaling civiele procedures (Afd. 9, Titel 1, Boek 1 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Slotbepaling civiele procedures (Afd. 9, Titel 1, Boek 1 Rv.)

   Inleiding slotbepaling civiele procedures

   Afd. 9, Titel 1, Boek 1 Rv. bevat een slotbepaling, die gaat over procedures waarin de Koning partij is, hetzij als eisende partij, hetzij als gedaagde of verweerder.

   Koning als eiser of verzoeker

   De slotbepaling van Titel 1, Boek 1, art. 77 Rv., bepaalt in lid 1:

   “In alle procedures waarin de Koning als eiser of als verzoeker optreedt, wordt de zaak ingeleid en voortgezet ten name van en door een door hem aan te wijzen gemachtigde.”

   Voortzetting procedure Koning

   Lid 2 bepaalt:

   “Alle procedures tegen de Koning worden voortgezet ten name van een door hem aan te wijzen gemachtigde.”

   Verstek Koning

   Ten aanzien van de verstekverlening in dagvaardingsprocedures bepaalt lid 2:

   “Betreft het een zaak die bij dagvaarding moet worden ingeleid, dan wordt, indien de gemachtigde niet in het geding opkomt en indien daartoe gronden zijn, het verstek verleend en vonnis gewezen ten name van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.”

   Auteur & Last edit

   [MdV, 26-10-2018; laatste bewerking 9-05-2023]

   Slotbepaling civiele procedures (Afd. 9, Titel 1, Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!