Pagina inhoud

  Termijn cassatie (Afd. 2, Titel 11, Boek 1 Rv.)

  Inleiding termijn van cassatie en schorsende werking

  In Afd. 2, Titel 11, Boek I Rv. is de termijn geregeld, waarbinnen cassatie moet worden ingesteld. Verder bevat de afdeling enkele bepalingen over de schorsende werking van cassatie. De afdeling omvat 5 bepalingen (art. 402 Rv. tot en met art. 406 Rv.).

  NB de links verwijzen naar de versie van de wet voor digitaal procederen.

  Termijn cassatie

  De cassatietermijn is in principe 3 maanden na de uitspraak waarvan beroep in cassatie wordt ingesteld (art. 402 Rv.).

  Wanneer de wet voor het hoger beroep een kortere termijn heeft voorgeschreven, dan is de termijn voor het beroep in cassatie het dubbele van de termijn voor het hoger beroep bepaald.

  Termijn bij uitspraak tot levering onroerend goed

  Wanneer het vonnis of arrest bepaalt, dat dit in plaats van de medewerking van de veroordeelde tot levering van een onroerend goed, moet degeen tegen wie dit vonnis is uitgesproken de cassatie binnen acht dagen inschrijven, op straffe van niet-ontvankelijkheid. In dit geval is de termijn dus verkort naar 8 dagen! Althans is cassatie met betrekking tot die beslissing zinloos als dit is verzuimd. Zie de pagina Rechtsvorderingen.

  Rechtsovergang en rechtsopvolging tijdens de termijn voor cassatie

  Wanneer er tijdens de cassatietermijn een wijziging optreedt aan de zijde van een procespartij – bvb. door overlijden, staatwijziging of fusie, opheffing of overname van onderneming – dan rijst de vraag welke gevolgen dit heeft voor de vraag, wie in cassatie in rechte betrokken moet worden.

  Dit probleem kan ook optreden bij overgang van het materiële recht waarop de vordering betrekking heeft, zoals cessie van de vordering of contractsovername. Op de pagina Termijn hoger beroep wordt ook jurisprudentie over dit onderwerp behandeld.

  Overlijden: nieuwe termijn

  In geval van overlijden van een procespartij tijdens de cassatietermijn geeft de wet een nieuwe termijn voor de erfgenamen (art. 403 Rv.).

  Schorsende werking

  Cassatie heeft schorsende werking, tenzij (zoals meestal gevorderd wordt) de bestreden beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard is  (art. 404 Rv.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-11-2018; laatste bewerking 26-06-2021]

  Termijn cassatie (Afd. 2, Titel 11, Boek 1 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Termijn cassatie (Afd. 2, Titel 11, Boek 1 Rv.)

   Inleiding termijn van cassatie en schorsende werking

   In Afd. 2, Titel 11, Boek I Rv. is de termijn geregeld, waarbinnen cassatie moet worden ingesteld. Verder bevat de afdeling enkele bepalingen over de schorsende werking van cassatie. De afdeling omvat 5 bepalingen (art. 402 Rv. tot en met art. 406 Rv.).

   NB de links verwijzen naar de versie van de wet voor digitaal procederen.

   Termijn cassatie

   De cassatietermijn is in principe 3 maanden na de uitspraak waarvan beroep in cassatie wordt ingesteld (art. 402 Rv.).

   Wanneer de wet voor het hoger beroep een kortere termijn heeft voorgeschreven, dan is de termijn voor het beroep in cassatie het dubbele van de termijn voor het hoger beroep bepaald.

   Termijn bij uitspraak tot levering onroerend goed

   Wanneer het vonnis of arrest bepaalt, dat dit in plaats van de medewerking van de veroordeelde tot levering van een onroerend goed, moet degeen tegen wie dit vonnis is uitgesproken de cassatie binnen acht dagen inschrijven, op straffe van niet-ontvankelijkheid. In dit geval is de termijn dus verkort naar 8 dagen! Althans is cassatie met betrekking tot die beslissing zinloos als dit is verzuimd. Zie de pagina Rechtsvorderingen.

   Rechtsovergang en rechtsopvolging tijdens de termijn voor cassatie

   Wanneer er tijdens de cassatietermijn een wijziging optreedt aan de zijde van een procespartij – bvb. door overlijden, staatwijziging of fusie, opheffing of overname van onderneming – dan rijst de vraag welke gevolgen dit heeft voor de vraag, wie in cassatie in rechte betrokken moet worden.

   Dit probleem kan ook optreden bij overgang van het materiële recht waarop de vordering betrekking heeft, zoals cessie van de vordering of contractsovername. Op de pagina Termijn hoger beroep wordt ook jurisprudentie over dit onderwerp behandeld.

   Overlijden: nieuwe termijn

   In geval van overlijden van een procespartij tijdens de cassatietermijn geeft de wet een nieuwe termijn voor de erfgenamen (art. 403 Rv.).

   Schorsende werking

   Cassatie heeft schorsende werking, tenzij (zoals meestal gevorderd wordt) de bestreden beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard is  (art. 404 Rv.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-11-2018; laatste bewerking 26-06-2021]

   Termijn cassatie (Afd. 2, Titel 11, Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!