Pagina inhoud

  Openlegging van boeken en geschriften (Par. 3, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

  Inleiding openlegging van boeken

  De afdeling “openleggen van boeken” omvat maar één wettelijke bepaling: art. 162 Rv. (niet-digitaal).

  NB de links naar wetten overheid op deze pagina zijn naar de NIET-DIGITALE versie van Rv.. Voor de versie van het wetboek voor digitale procedures klik hier.

  Bevel tot openlegging administratie door de rechter

  Iedere ondernemer is op grond van art. 3:15i B.W. verplicht een administratie bij te houden (zie de pagina Voeren van een administratie). Dit omvat “boeken, bescheiden en geschriften”, maar in tegenwoordig zijn daar ook digitale data onder begrepen, omdat administraties en communicatie tegenwoordig hoofdzakelijk digitaal worden gevoerd.

  De rechter kan daarvan dus openlegging bevelen. Dat bevel zal wel beperkt zijn tot de voor de beslechting van het geschil relevante bescheiden. De rechter kan dit ambtshalve doen, maar meer voor de hand liggend is dat een partij daartoe een verzoek tot de rechter richt, die dit inwilligt.

  Art. 162 lid 1 Rv. bepaalt, dat de rechter in de loop van een geding, op verzoek of ambtshalve, aan partijen of aan een van hen de openlegging kan bevelen van de boeken, bescheiden en geschriften, die zij ingevolge de wet moeten houden, maken of bewaren.

  Doen zij dit niet, dan “kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht” (art. 162 lid 2 Rv.). Dat is een wat omineuze manier om te zeggen dat dat doorgaans in je nadeel zal uitpakken. De rechter geeft zo’n bevel immers niet voor niets: hij acht de gevraagde informatie van belang voor het geding.

  Jaarrekeningprocedure

  Betreft het een jaarrekeningprocedure, dan kan de rechter dit zelfs ambtshalve bevelen met oplegging van een dwangsom (art. 162 lid 3 Rv.).

  Vordering tot het geven van inzage in informatie wederpartij (art. 843a Rv.)

  Naast de algemene bepaling van art. 162 Rv. is in Titel 7, Boek III Rv. (genaamd Enige bijzondere rechtsplegingen, pagina Enige bijzondere rechtsplegingen) nog een bijzondere procedure gegeven voor het verkrijgen van afschrift en inzage uit de administratie van de wederpartij of derden. Die Titel bevat ook een regeling tot inzage in geval van een inbreuk op het mededingingsrecht. Die Titel kent drie afdelingen.

  Zie voor de vordering tot inzage op grond van art. 843a Rv. de pagina Afschrift, uittreksel, inzage van akten en andere bewijsmiddelen.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 29-6-2018; laatste bewerking 2-01-2023]

  Openlegging van boeken en geschriften (Par. 3, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Openlegging van boeken en geschriften (Par. 3, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

   Inleiding openlegging van boeken

   De afdeling “openleggen van boeken” omvat maar één wettelijke bepaling: art. 162 Rv. (niet-digitaal).

   NB de links naar wetten overheid op deze pagina zijn naar de NIET-DIGITALE versie van Rv.. Voor de versie van het wetboek voor digitale procedures klik hier.

   Bevel tot openlegging administratie door de rechter

   Iedere ondernemer is op grond van art. 3:15i B.W. verplicht een administratie bij te houden (zie de pagina Voeren van een administratie). Dit omvat “boeken, bescheiden en geschriften”, maar in tegenwoordig zijn daar ook digitale data onder begrepen, omdat administraties en communicatie tegenwoordig hoofdzakelijk digitaal worden gevoerd.

   De rechter kan daarvan dus openlegging bevelen. Dat bevel zal wel beperkt zijn tot de voor de beslechting van het geschil relevante bescheiden. De rechter kan dit ambtshalve doen, maar meer voor de hand liggend is dat een partij daartoe een verzoek tot de rechter richt, die dit inwilligt.

   Art. 162 lid 1 Rv. bepaalt, dat de rechter in de loop van een geding, op verzoek of ambtshalve, aan partijen of aan een van hen de openlegging kan bevelen van de boeken, bescheiden en geschriften, die zij ingevolge de wet moeten houden, maken of bewaren.

   Doen zij dit niet, dan “kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht” (art. 162 lid 2 Rv.). Dat is een wat omineuze manier om te zeggen dat dat doorgaans in je nadeel zal uitpakken. De rechter geeft zo’n bevel immers niet voor niets: hij acht de gevraagde informatie van belang voor het geding.

   Jaarrekeningprocedure

   Betreft het een jaarrekeningprocedure, dan kan de rechter dit zelfs ambtshalve bevelen met oplegging van een dwangsom (art. 162 lid 3 Rv.).

   Vordering tot het geven van inzage in informatie wederpartij (art. 843a Rv.)

   Naast de algemene bepaling van art. 162 Rv. is in Titel 7, Boek III Rv. (genaamd Enige bijzondere rechtsplegingen, pagina Enige bijzondere rechtsplegingen) nog een bijzondere procedure gegeven voor het verkrijgen van afschrift en inzage uit de administratie van de wederpartij of derden. Die Titel bevat ook een regeling tot inzage in geval van een inbreuk op het mededingingsrecht. Die Titel kent drie afdelingen.

   Zie voor de vordering tot inzage op grond van art. 843a Rv. de pagina Afschrift, uittreksel, inzage van akten en andere bewijsmiddelen.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 29-6-2018; laatste bewerking 2-01-2023]

   Openlegging van boeken en geschriften (Par. 3, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!