Pagina inhoud

  Oproeping verzoekschriftprocedure (Afd. 3, Titel 3, Boek 1 Rv.)

  Inleiding oproeping verzoekschriftprocedure

  Anders dan in dagvaardingsprocedures – waar de eisende partij zelf bij deurwaardersexploot een dagvaarding moet laten uitbrengen om de wederpartij voor de procedure op te roepen – is de wijze van oproeping bij de verzoekschriftprocedure eenvoudig. Deze is geregeld in Afd. 3, Titel 3 Boek 1 Rv.. De afdeling omvat 7 bepalingen (art. 271 Rv. tot en met art. 277 Rv.).

  Oproeping van de verzoekers en van reeds in de procedure verschenen belanghebbenden

  De oproeping van de verzoekers en van in de procedure verschenen belanghebbenden geschiedt door de griffier van het gerecht, in principe met een gewone brief (art. 271 Rv.).

  Oproeping van niet in de procedure verschenen belanghebbenden

  De oproeping van niet in de procedure verschenen belanghebbenden – die dus in principe geen weet hebben van de indiening van het verzoekschrift – geschiedt in beginsel bij aangetekende brief (art. 272 Rv.).

  Is de woonplaats (en ook de werkelijke verblijfplaats) van die belanghebbenden niet bekend, dan geschiedt deze oproeping door een advertentie in de Staatscourant.

  Oproeping instanties

  Wanneer er instanties moeten worden opgeroepen, zoals rechterlijke autoriteit, het openbaar ministerie of de raad voor de kinderbescherming, dan gebeurt dit ook per gewone brief (art. 273 Rv.).

  Dagtekening oproep per brief en onbestelde aangetekende brief

  Oproepingen per brief moeten de dagtekening vermelden (ook op de brief zelf) (art. 274 Rv.). Komt een aangetekende brief niet aan, dan moet de griffier een nieuwe poging doen zoals beschreven in art. 275 Rv..

  Nadere vereisten aan oproepingen

  In artikel art. 276 Rv. worden nadere vereisten gegeven voor de hiervoor vermelde oproepingen per brief of aangetekende brief.

  Per 1 mei 2023 is de Uitvoeringswet Betekeningsverordening tot invoering van de (opnieuw) herziene Betekeningsverordening 2020/1784 van kracht geworden.

  Oproeping van buitenlandse partijen geschiedt volgens de Betekeningsverordening 2020/1784 (herschikt) (art. 277 Rv.). Zie ook de pagina Betekeningsverordening.

  Deze bepalingen zijn relevant voor de griffier, aangezien die immers verantwoordelijk is voor de oproeping.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 29-12-2019; laatste bewerking 6-06-2023]

  Oproeping verzoekschriftprocedure (Afd. 3, Titel 3, Boek 1 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Oproeping verzoekschriftprocedure (Afd. 3, Titel 3, Boek 1 Rv.)

   Inleiding oproeping verzoekschriftprocedure

   Anders dan in dagvaardingsprocedures – waar de eisende partij zelf bij deurwaardersexploot een dagvaarding moet laten uitbrengen om de wederpartij voor de procedure op te roepen – is de wijze van oproeping bij de verzoekschriftprocedure eenvoudig. Deze is geregeld in Afd. 3, Titel 3 Boek 1 Rv.. De afdeling omvat 7 bepalingen (art. 271 Rv. tot en met art. 277 Rv.).

   Oproeping van de verzoekers en van reeds in de procedure verschenen belanghebbenden

   De oproeping van de verzoekers en van in de procedure verschenen belanghebbenden geschiedt door de griffier van het gerecht, in principe met een gewone brief (art. 271 Rv.).

   Oproeping van niet in de procedure verschenen belanghebbenden

   De oproeping van niet in de procedure verschenen belanghebbenden – die dus in principe geen weet hebben van de indiening van het verzoekschrift – geschiedt in beginsel bij aangetekende brief (art. 272 Rv.).

   Is de woonplaats (en ook de werkelijke verblijfplaats) van die belanghebbenden niet bekend, dan geschiedt deze oproeping door een advertentie in de Staatscourant.

   Oproeping instanties

   Wanneer er instanties moeten worden opgeroepen, zoals rechterlijke autoriteit, het openbaar ministerie of de raad voor de kinderbescherming, dan gebeurt dit ook per gewone brief (art. 273 Rv.).

   Dagtekening oproep per brief en onbestelde aangetekende brief

   Oproepingen per brief moeten de dagtekening vermelden (ook op de brief zelf) (art. 274 Rv.). Komt een aangetekende brief niet aan, dan moet de griffier een nieuwe poging doen zoals beschreven in art. 275 Rv..

   Nadere vereisten aan oproepingen

   In artikel art. 276 Rv. worden nadere vereisten gegeven voor de hiervoor vermelde oproepingen per brief of aangetekende brief.

   Per 1 mei 2023 is de Uitvoeringswet Betekeningsverordening tot invoering van de (opnieuw) herziene Betekeningsverordening 2020/1784 van kracht geworden.

   Oproeping van buitenlandse partijen geschiedt volgens de Betekeningsverordening 2020/1784 (herschikt) (art. 277 Rv.). Zie ook de pagina Betekeningsverordening.

   Deze bepalingen zijn relevant voor de griffier, aangezien die immers verantwoordelijk is voor de oproeping.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 29-12-2019; laatste bewerking 6-06-2023]

   Oproeping verzoekschriftprocedure (Afd. 3, Titel 3, Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!