LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingGerechtelijke tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)Gerechtelijke tenuitvoerlegging onroerende zaken (Titel 3, Boek 2 Rv.)

Gerechtelijke tenuitvoerlegging onroerende zaken (Titel 3, Boek 2 Rv.)

Inleiding executie onroerende zaken

De tenuitvoerlegging van executoriale titels (zoals vonnissen) op de goederen van de debiteur kan plaatsvinden op diens gehele vermogen. Dus zowel op onroerende zaken als op zaken, die geen registergoed zijn. De wet heeft de bepalingen voor die twee groepen beslagobjecten opgenomen in twee afzonderlijke titels.

De regels voor tenuitvoerlegging op onroerende zaken (dus op “niet-registergoederen”)  zijn opgenomen in Titel 3, Boek 2 Rv. Deze titel omvat 6 afdelingen (zie het menu rechts).

NB: omdat de invoering van digitaal procederen is afgelast, maar er wel twee versies van de wet zijn (digitaal en niet-digitaal) moet je goed opletten in welke versie je zit. In beginsel wordt in het onderdeel executierecht – sinds medio 2018 – weer verwezen naar de niet-digitale versie.

Wijze van executoriaal beslag leggen op onroerende zaken

De wijze van executoriale beslaglegging op een onroerende zaak is geregeld in Afd. 1, Titel 3, Boek 2 Rv.. De afdeling omvat 16 artikelen (art. 502 Rv. tot en met art. 513a Rv. ).

Wijze van executoriale verkoop van onroerende zaken

De wijze waarop de executoriale verkoop van onroerende zaken moet plaatsvinden is geregeld in Afd. 2, Titel 3, Boek 2 Rv.. De afdeling omvat 35 artikelen (art. 514 lid 1 Rv. tot en met art. 537j Rv.).

Verzet door derden tegen executoriale verkoop van onroerende zaken

Het opvorderen van onroerende zaken door derden is geregeld in Afd. 3, Titel 3, Boek 2 Rv.. De afdeling omvat 6 bepalingen (art. 538 Rv. tot en met art. 543 Rv.), waarvan de laatste drie zijn vervallen. De bepalingen regelen het verzet van derden tegen de beslaglegging van onroerende zaken.

Executoriale verkoop onroerende zaak door hypotheekhouder

Hoe de executie door een hypotheekhouder van een onroerende zaak in zijn werk gaat is geregeld in Afd. 4, Titel 3, Boek II Rv.. Deze afdeling omvat 7 bepalingen (art. 544 Rv. tot en met art. 550 Rv.).

Verdeling executieopbrengst onroerende zaak

De verdeling van de executieopbrengst van een onroerende zaak is geregeld in Afd. 5, Titel 3, Boek 2 Rv.. Deze afdeling omvat 5 bepalingen (art. 551 Rv. tot en met art. 554 Rv.).

gedwongen ontruiming

De gedwongen ontruiming van een onroerende zaak is geregeld in Afd. 6, Titel 3, Boek 2 Rv.. Deze afdeling omvat 5 bepalingen (art. 555 Rv. tot en met art. 558 Rv.). De laatste 4 artikelen zijn niet van kracht. Met de wet van 3 juni 2020 tot herziening van het beslagrecht zijn enkele bepalingen gewijzigd.

Auteur & Last edit

[MdV, 19-01-2018; laatste bewerking 29-09-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren