LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingGerechtelijke tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)Gerechtelijke tenuitvoerlegging niet-registergoederen (Titel 2, Boek 2 Rv.)

Gerechtelijke tenuitvoerlegging niet-registergoederen (Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executie van niet-registergoederen

De tenuitvoerlegging van executoriale titels (zoals vonnissen) op de goederen van de debiteur kan plaatsvinden op diens gehele vermogen. Dus zowel op onroerende zaken als op zaken, die geen registergoed zijn. De wet heeft de bepalingen voor die twee groepen beslagobjecten opgenomen in twee afzonderlijke titels (*).

De regels voor tenuitvoerlegging op andere zaken dan onroerende zaken (dus op “niet-registergoederen”) zijn opgenomen in Titel 2 van Boek 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Deze Titel omvat 9 afdelingen, feitelijk bestaande uit vier afdelingen met een paar subafdelingen waarin verwante onderwerpen worden geregeld. Deze worden behandeld op de pagina’s in het menu aan de rechterzijde van deze pagina.

Aansprakelijkheid beslaglegger

Ook hier geldt – net als bij conservatoir beslag – dat op de beslaglegger een risico-aansprakelijkheid rust voor de executie, voor het geval mocht blijken dat zijn vordering op een later moment toch ongegrond blijkt. Dat kan voorkomen bij executie op grond van de uitvoerbaar bij voorraad verklaring van een vonnis, waarna in hoger beroep de vordering alsnog onderuit gaat. Zie ook de pagina Algemene bepalingen conservatoir beslag, waar deze regel en de jurisprudentie daarbij nader wordt besproken.

NB: in het onderdeel executierecht wordt verwezen naar de niet-digitale versie van Rv..

Auteur & Last edit

[MdV, 19-01-2018; laatste bewerking 7-10-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.