LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingGerechtelijke tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)Gerechtelijke tenuitvoerlegging niet-registergoederen (Titel 2, Boek 2 Rv.)

Gerechtelijke tenuitvoerlegging niet-registergoederen (Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executie van niet-registergoederen

De tenuitvoerlegging van executoriale titels (zoals vonnissen) op de goederen van de debiteur kan plaatsvinden op diens gehele vermogen. Dus zowel op onroerende zaken als op zaken, die geen registergoed zijn. De wet heeft de bepalingen voor die twee groepen beslagobjecten opgenomen in twee afzonderlijke titels (*).

De regels voor tenuitvoerlegging op andere zaken dan onroerende zaken (dus op “niet-registergoederen”) zijn opgenomen in Titel 2 van Boek 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Deze Titel omvat 9 afdelingen, feitelijk bestaande uit vier afdelingen met een paar subafdelingen waarin verwante onderwerpen worden geregeld. Deze worden behandeld op de pagina’s in het menu aan de rechterzijde van deze pagina.

NB: in het onderdeel executierecht wordt verwezen naar de niet-digitale versie van Rv..

Auteur & Last edit

[MdV, 19-01-2018]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.