LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingGerechtelijke tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)Gerechtelijke tenuitvoerlegging schepen en vliegtuigen (Titel 4, Boek 2 Rv.)Executoriaal beslag op en executie van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

Executoriaal beslag op en executie van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal beslag en executie van luchtvaartuigen

Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op luchtvaartuigen is geregeld in Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 18 bepalingen (art. 584a Rv. tot en met art. 584r Rv.).

NB: In beginsel wordt in het onderdeel executierecht verwezen naar de niet-digitale versie van Rv.

Definitie vliegtuig als beslagobject

In art. 584a lid 1 Rv. wordt voor de definitie van ‘vliegtuig’ als beslagobject verwezen naar art. 8:1300 B.W.. Zie ook de pagina Luchtrecht.

Verdrag van Chicago

Art. 584a lid 2 Rv. verwijst verder naar het Verdrag van Chicago: het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Stb. 1947, H 165).

Waar wordt gesproken van nationaliteitsregister betreft dit een register als bedoeld in artikel 17 van het Verdrag van Chicago.

Auteur & Last edit

[MdV, 15-02-2020]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.