Openlegging van boeken en geschriften (Par. 3, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding openlegging van boeken

De afdeling “openleggen van boeken” omvat maar één wettelijke bepaling: art. 162 Rv. (niet-digitaal). Iedere ondernemer is verplicht een administratie bij te houden (zie de pagina Voeren van een administratie), en de pagina Enige bijzondere rechtsplegingen voor de vordering tot inzage op grond van art. 843a Rv. en inzage in geval van een inbreuk op het mededingingsrecht.

Lid 1 bepaalt, dat de rechter in de loop van een geding, op verzoek of ambtshalve, aan partijen of aan een van hen de openlegging kan bevelen van de boeken, bescheiden en geschriften, die zij ingevolge de wet moeten houden, maken of bewaren.

Doen zij dit niet, dan “kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht”. Dat is een wat omineuze manier om te zeggen dat dat doorgaans in je nadeel zal uitpakken. De rechter geeft zo’n bevel immers niet voor niets: hij acht de gevraagde informatie van belang voor het geding.

NB de links naar wetten overheid op deze pagina zijn naar de NIET-DIGITALE versie van Rv.. Voor de versie van het wetboek voor digitale procedures klik hier.

Jaarrekeningprocedure

Betreft het een jaarrekeningprocedure, dan kan de rechter dit zelfs ambtshalve bevelen met oplegging van een dwangsom (lid 3).

Auteur & Last edit

[MdV, 29-6-2018; laatste bewerking 21-05-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.