LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Herroeping (Titel 10, Boek 1 Rv.)

Herroeping (Titel 10, Boek 1 Rv.)

Inleiding herroeping van vonnissen, arresten en beschikkingen

De procedure van herroeping is geregeld in Titel 10, Boek 1 Rv. (art. 382 Rv.  tot en met art. 391 Rv.).

In Afd. 1, Titel 10, Boek 1 Rv. is geregeld in welke gevallen er herroeping kan plaatsvinden van vonnissen en arresten, dus uitspraken in dagvaardingsprocedures. Zie de pagina Herroeping van vonnissen en arresten (Afd. 1, Titel 10, Boek I Rv.).

Afd. 2, Titel 10, Boek 1 Rv. bevat twee bepalingen inzake de herroeping van beschikkingen, oftewel uitspraken gegeven in verzoekschriftprocedures. Zie de pagina Herroeping van beschikkingen (Afd. 2, Titel 10, Boek I Rv.).

NB de links naar de wettelijke bepalingen verwijzen naar de versie voor niet-digitaal procederen. Klik hier voor de versie digitaal procederen.

Auteur & Last edit

[TL, 22-10-2018]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.