Pagina inhoud

  Digitale oprichting BV

  Ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht wordt een art. 2:175a B.W. ingevoegd.

  Ook wordt een Titel ingevoegd in de Wet op het notarisambt: Titel VA genaamd ‘De elektronische notariële akte’ (art. 53a tot en met art. 53k WNA).

  Richtlijn (EU) 2019/1151 wijzigt een aantal bepalingen in richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. De richtlijn voegt daaraan bepalingen toe inzake de online oprichting van vennootschappen, de online registratie van bijkantoren en de online indiening van documenten en informatie door vennootschappen en ­bijkantoren.

  Deze bepalingen worden geïmplementeerd met een nieuw artikel 2:175a B.W. en inpassing van een nieuwe Titel in de Wet op het notarisambt (zie over die wet de pagina Wet op het notarisambt).

  De datum van inwerkingtreding van de regeling is nog niet bekend. Deze zal op een nader moment bij KB wordt vastgesteld. Vermoedelijk moet eerst de inrichting van de digitale processen om dit mogelijk te maken worden afgerond.

  De Koninklijke Notariële Broederschap (KNB) verwacht dat de regeling per 1 januari 2024 in werking zal treden. Zie ook de website van de KNB.

  De oprichting van B.V.’s wordt behandeld op de pagina Algemene bepalingen B.V..

  [MdV, 24-09-2023]

  Pagina inhoud

   Digitale oprichting BV

   Ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht wordt een art. 2:175a B.W. ingevoegd.

   Ook wordt een Titel ingevoegd in de Wet op het notarisambt: Titel VA genaamd ‘De elektronische notariële akte’ (art. 53a tot en met art. 53k WNA).

   Richtlijn (EU) 2019/1151 wijzigt een aantal bepalingen in richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. De richtlijn voegt daaraan bepalingen toe inzake de online oprichting van vennootschappen, de online registratie van bijkantoren en de online indiening van documenten en informatie door vennootschappen en ­bijkantoren.

   Deze bepalingen worden geïmplementeerd met een nieuw artikel 2:175a B.W. en inpassing van een nieuwe Titel in de Wet op het notarisambt (zie over die wet de pagina Wet op het notarisambt).

   De datum van inwerkingtreding van de regeling is nog niet bekend. Deze zal op een nader moment bij KB wordt vastgesteld. Vermoedelijk moet eerst de inrichting van de digitale processen om dit mogelijk te maken worden afgerond.

   De Koninklijke Notariële Broederschap (KNB) verwacht dat de regeling per 1 januari 2024 in werking zal treden. Zie ook de website van de KNB.

   De oprichting van B.V.’s wordt behandeld op de pagina Algemene bepalingen B.V..

   [MdV, 24-09-2023]

   Meer actualiteiten