LawyrupFaillissementswetFaillissement (Titel 1 Fw.)Rechtstoestand van de schuldenaar na faillissement (Afd. 8, Titel 1 Fw.)

Rechtstoestand van de schuldenaar na faillissement (Afd. 8, Titel 1 Fw.)

Inleiding rechtstoestand van de schuldenaar na afloop van de vereffening

In Afd. 8, Titel I Fw. zijn de bepalingen opgenomen omtrent de rechtstoestand van de failliet nadat de vereffening is afgewikkeld. De afdeling omvat drie bepalingen (art.195 Fw. tot en met art. 197 Fw.).

Herkrijging rechten van executie

Op het moment dat de vereffening is afgewikkeld heeft dit gevolgen voor de situatie van de failliet. Zo bepaalt art. 195 Fw. dat door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst, de schuldeisers van wie de vordering in het faillissement niet volledig is voldaan, hun recht van executie op de goederen van de failliet herkrijgen. 

Erkenning vordering levert executoriale titel op

Daarnaast bepaalt art. 196 Fw. dat de erkenning van een vordering op de voet van art. 121 lid 4 Fw. kracht van gewijsde heeft tegen de failliet. Het proces-verbaal van de verificatievergadering vormt een voor tenuitvoerlegging vatbare titel tegen de failliet.

Tenzij gemotiveerd betwist

Dit is overigens niet het geval indien de vordering door de failliet in overeenstemming met art. 126 Fw. is betwist. Mits de betwisting enigszins is onderbouwd (gemotiveerd) en aanduidt tegen welk deel van de vordering bezwaar wordt gemaakt (art. 197 Fw.).

Auteur & Last edit

[AB, 21-11-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Wat vond u van dit artikel ?