Rechterlijke beschikkingen in faillissement (Par. 5, Afd. 3, Titel I Fw.)

Inleiding rechterlijke beschikkingen in faillissement

In Par. 5, Afd. 3, Titel I Fw. geeft de wet twee bepalingen met betrekking tot de rechtsmiddelen die tegen rechterlijke beschikkingen in faillissement kunnen worden aangewend en over de uitvoerbaarheid bij voorraad.

In beginsel geen rechtsmiddel

Art. 85 Fw. bepaalt dat alle beschikkingen met betrekking tot het beheer of de vereffening van de failliete boedel door de rechtbank in hoogste aanleg worden gewezen, tenzij de wet anders heeft bepaald.

Uitvoerbaar bij voorraad

Daarnaast bepaalt art. 86 Fw. dat alle beschikkingen inzake het beheer of de vereffening van de failliete boedel uitvoerbaar bij voorraad zijn, tenzij het tegendeel is bepaald. 

Andere relevante pagina’s

Het bestuur van de failliete boedel (Afd, 3, Titel I Fw.)

Rechter-commissaris in faillissement (Par. 1, Afd. 3, Titel I Fw.)

Curator in faillissement (Par. 2, Afd. 3, Titel I Fw.)

Commissie uit de schuldeisers (Par. 3, Afd. 3, Titel I Fw.)

Vergaderingen van de schuldeisers (Par. 4, Afd. 3, Titel I Fw.)

[AB, 14-11-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.