UBO-register ingevoerd

De invoering van het UBO-register is een feit. In dit register wordt bijgehouden, wie de “uiteindelijk belanghebbende” (afgekort: UBO) is achter in Nederland opgerichte vennoot-schappen. Per 27 september 2020 treedt deze wet in werking. Doelstelling van het register om inzicht te verkrijgen wie er achter een bepaalde entiteit zit. De wet is een uitvloeisel van art. 30 van de herziene Vierde anti-witwas richtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843). Die is ook gericht op de bestrijding van de financiering van terrorisme.