Belemmeringsverbod Waadi kan ook gelden voor ZZP’er

Art. 6 lid 2 van de Europese Uitzendrichtlijn schrijft de Lidstaten voor om relatiebedingen in uitzendovereenkomsten te verbieden. Nederland heeft dit geïmplementeerd met art. 9a Waadi, dat een beding, waarmee de uitzendkracht wordt verboden om na het einde van de uitzendrelatie in dienst te treden bij de inlener, nietig verklaart. Blijkens de wetsgeschiedenis heeft de…

Online platforms: werknemer of zelfstandige?

Pogingen om onder dwingendrechtelijke wettelijke regels uit te komen zijn van alle tijden. Vooral van de kant van contractspartijen die er belang bij hebben de wettelijke bescherming van de zwakkere partij te omzeilen. In het arbeidsrecht proberen werkgevers onder het dwingend recht uit te komen en de werkzame personen als zelfstandige te bestempelen. De rechter…

Werken waar je wilt?

Crises brengen vaak ook veranderingen teweeg die bij geleidelijke ontwikkeling niet zo snel bereikt zouden zijn. Door WO II werd de deelname van vrouwen in het arbeidsproces meer geaccepteerd, waar voorheen mannen de overhand hadden. Tegenover evolutie staat revolutie volgens het mechanisme van de dialectiek. Het opgelegde thuiswerken, waar we mee te maken hebben gekregen…