Herziening beslag- en executierecht

De wet tot Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht is aangenomen. De wetswijziging heeft een drietal doelstellingen. Voorkomen dat de schuldenaar door het beslag onder het bestaansminimum belandt, voorkomen dat beslag als oneigenlijk pressiemiddel gebruikt wordt en het efficiënter maken van het beslag- en executierecht. De wet treedt grotendeels in werking per 1 oktober 2020. Zoals de bezoekers van Lawyrup gewend zijn volgt hier een zo accuraat mogelijk overzicht van de wijzigingen en het moment van i.w.tr..

Wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht

Op 14 juni 2019 is het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht aan Tweede Kamer toegezonden. Doel van de wetswijziging is (i) te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, (ii) het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en (iii) e voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt. Lees meer!