Belemmeringsverbod Waadi kan ook gelden voor ZZP’er

Art. 6 lid 2 van de Europese Uitzendrichtlijn schrijft de Lidstaten voor om relatiebedingen in uitzendovereenkomsten te verbieden. Nederland heeft dit geïmplementeerd met art. 9a Waadi, dat een beding, waarmee de uitzendkracht wordt verboden om na het einde van de uitzendrelatie in dienst te treden bij de inlener, nietig verklaart. Blijkens de wetsgeschiedenis heeft de…