Tijdelijke wet voorziening betalingsuitstel

Naast de subsidieregelingen van NOW en TOZO heeft de wetgever ook voorzien in een wet die ondernemers te hulp schiet bij betalingsmoeilijkheden (Stb. 2020, 522). Dit extra betalingsuitstel staat in Hoofdstuk 2 van de wet, en geldt sinds 17 december 2020 (Stb. 2020, 523) en is onderdeel van een verzamelwet van de Ministeries van SZ&W…

Wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht

Op 14 juni 2019 is het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht aan Tweede Kamer toegezonden. Doel van de wetswijziging is (i) te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, (ii) het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en (iii) e voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt. Lees meer!