Wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht

Op 14 juni 2019 is het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht aan Tweede Kamer toegezonden. Doel van de wetswijziging is (i) te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, (ii) het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en (iii) e voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt. Lees meer!