Automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag na erkenning bij samenwonenden

Op 22 maart 2022 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel 34.605 van Lisa van Ginneken (D66) en Eva van Wijngaarden (VVD) aangenomen, op grond waarvan samenwonende ouders automatisch samen het ouderlijk gezag over een minderjarig kind verkrijgen nadat het kind is erkend door de partner van de moeder. Zie de link hierna voor het Parlementaire…