Algemene bepalingen vermogensrecht (Titel 1, Boek 3 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen vermogensrecht

Boek 3 Burgerlijk Wetboek bevat de inleiding tot het vermogensrecht. Titel 1, bevat algemene bepalingen, waarin de algemene begrippen van het vermogensrecht gedefinieerd worden.

De titel Algemene bepalingen omvat 31 artikelen, onderverdeeld in 4 Afdelingen. Oorspronkelijk waren dat er twee: Afd. 1 Begripsbepalingen (art. 3:1 t/m 3:15 B.W.) en Afd. 2 Inschrijvingen betreffende registergoederen (art. 3:16 t/m 3:31 B.W.).

Meer recent zijn er twee afdelingen toegevoegd: Afd. 1A Electronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer en Afd. 1B Het voeren van een administratie.

Begripsbepalingen

Misbruik van recht

Een centrale bepaling in het vermogensrecht is art. 3:13 B.W., waarin wordt bepaald dat een bevoegdheid niet kan worden ingeroepen indien dit neerkomt op misbruik van recht.

Dit principe komt in het gehele vermogensrecht terug: zie bvb. de pagina misbruik van procesrecht en de pagina akkoord in faillissement met betrekking tot de beperkte mogelijkheden tot het afdwingen van een buitengerechtelijk akkoord. En zie ook de pagina beheer door de curator betreffende de inlichtingenplicht.

Andere relevante pagina’s

Begripsbepalingen (Afd. 1, Titel 1, Boek 3 B.W.)

Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer  (Afd. 1A, Titel 1, Boek 3 B.W.)

Het voeren van een administratie (Afd. 1B, Titel 1, Boek 3 B.W.)

Inschrijvingen betreffende registergoederen (Afd. 2, Titel 1, Boek 3 B.W.)

[MdV, 28-12-2017; bijgewerkt 29-04-2018]

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.