Boetebeding, proeftijd en non-concurrentie (Afd. 5, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Inleiding overige bedingen arbeidsovereenkomst

In Afd. 5 van de Titel 10, Boek 7 B.W. over arbeidsrecht heeft de wetgever nog enkele belangrijke algemene bepalingen opgenomen ter bescherming van de werknemer.

Deze bepalingen betreffen het opnemen van:

  • boetebedingen
  • proeftijd beding
  • non-concurrentie beding

Afd. 5

Deze bepalingen zijn opgenomen in Afd. 5 van Titel 10 Boek 7 B.W. (art. 7:650 t/m 7:653 B.W.).

Voor de praktijk zijn deze bepalingen van groot belang, omdat werkgevers ter bescherming van de belangen van hun onderneming – zeker als het werknemers met een sleutelpositie betreft – de behoefte hebben werknemers beperkende bedingen op te leggen om te zorgen dat ze niet voor de concurrent gaan werken en daarmee afbreuk doen aan de onderneming van de werknemer.

Zeker wanneer die bepalingen versterkt worden met boetebedingen is bescherming van de werknemer op zijn plaats.

Ook de proeftijd is – bij de laatste wetswijziging opnieuw – aan strikte regels gebonden.

Andere relevante pagina’s

Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen arbeidsovereenkomst (Afd. 1, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Loon (Afd. 2, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Vakantie en verlof (Afd. 3, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Gelijke behandeling (Afd. 4, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Boetebeding, proeftijd en concurrentiebeding (Afd. 5, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever (Afd. 6, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer (Afd. 7, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Rechten van de werknemer bij overgang onderneming (Afd. 8, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Einde van de arbeidsovereenkomst (Afd. 9, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen handelsvertegenwoordigers (Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen uitzendovereenkomst (Afd. 11 Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen voor de zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

De zeevarende in de visserij (Afd. 12a, Titel 10, Boek 7 B.W.)

[MdV, 10-09-2016]

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.