Slotbepalingen betalingstransactie (Afd. 4, Titel 7b, Boek 7 B.W.)

Inleiding slotbepalingen betalingstransactie

 Afd. 4, Titel 7b, Boek 7 B.W. bevat een aantal slotbepalingen over de betalingstransactie. De afdeling omvat drie bepalingen (art. 7:549 B.W. tot en met art. 7:551 B.W.).

Nadere regelgeving

Allereerst wordt er in art. 7:549 B.W. bepaald dat er nadere regelgeving van toepassing is op deze titel. Deze nadere regels kunnen bij of krachtens Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) op grond van art. 4:22 WFT worden gesteld met betrekking tot de inhoud en de verstrekking van de door titel III van de richtlijn vereiste informatie.

Dwingend recht

De hoofdregel is dat er niet ten nadele van de betaaldienstgebruiker worden afgeweken. Dit kan alleen als de wet anders bepaalt (art. 7:550 B.W. jo. art.7:552 B.W.).

Geen consument: regelend recht

Indien de betaaldienstgebruiker geen consument is, kunnen de partijen voor verschillende artikelen overeenkomen dat deze geheel of ten dele niet van toepassing zijn. 

Andere relevante pagina’s

Betalingstransactie  (Titel 7b, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen  betalingstransactie  (Afd. 1, Titel 7b, Boek 7 B.W.)

Instemming met betaalopdracht  (Afd. 2, Titel 7b, Boek 7 B.W.)

Uitvoering van de betalingstransactie (Afd. 3, Titel 7b, Boek 7 B.W.)

Betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen (Par. 1, Afd. 3, Titel 7b, Boek 7 B.W.)

Uitvoeringstermijn en valutadatum betalingstransactie (Par. 2, Afd. 3, Titel 7b, Boek 7 B.W.)

Aansprakelijkheid betalingstransactie (Par. 3, Afd. 3, Titel 7b, Boek 7 B.W.)

Slotbepalingen betalingstransactie  (Afd. 4, Titel 7b, Boek 7 B.W.)

[SK, 10-11-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.