Onderlinge verhouding borg(en) en hoofdschuldenaar (Afd. 3, Titel 14, Boek 7 B.W.)

Inleiding onderlinge verhouding tussen borg en hoofdschuldenaar en andere borgen

Deze is geregeld in Afd. 3 van Titel 14.  De borg die is uitgewonnen heeft regres op de hoofdschuldenaar, wiens verbintenis de borg heeft voldaan (art. 7:866 B.W.).

Borg en hoofdschuldenaar

De uitgewonnen borg heeft in beginsel regres op de hoofdschuldenaar. De verhouding tussen hen beiden wordt echter bepaald door de inhoud en strekking van hun onderlinge rechtsverhouding. Dat wordt mede uitgedrukt door art. 7:865 B.W., dat nog eens extra verwijst naar de algemene regel van art. 6:2 B.W..

Ook art. 7:866 lid 4 B.W. geeft deze sterke afhankelijkheid van de concrete rechtsverhouding en gemaakte afspraken aan: “Uit de rechtsverhouding tussen de borg en een of meer hoofdschuldenaren kan iets anders voortvloeien dan de leden 1-3 meebrengen”.

Borg en medeborgen

Wanneer de uitgewonnen borg zich niet kan verhalen op de hoofdschuldenaar, dient op basis van subrogatie omslag van het betaalde plaats te vinden over de uitgewonnen borg en diens medeborgen (art. 7:869 B.W.).

[MdV, 9-03-2018]

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.