Consumentenkrediet (Titel 2A, Boek 7 B.W.)

Inleiding consumentenkrediet

Per 1 januari 2017 zijn de koop op afbetaling en de huurkoop ondergebracht in Titel 2A Boek 7 B.W. met het opschrift “Consumentenkredietovereenkomsten”. Deels was de regeling van het consumentenkrediet eerder al in Boek 7 B.W. opgenomen ingevolge een EU-richtlijn 2008/48/EG d.d. 23 april 2008.

De nationale bepalingen over consumentenkredieten uit de Wet op het Consumentenkrediet uit 1990 zijn in 2017 overgebracht naar Boek 7 en daarbij is ook het goederenkrediet herzien en in Boek 7 opgenomen. Het publiekrechtelijke toezicht is opgenomen in de Wet financieel toezicht (Wft).Zie de link naar MvT op wetsvoorstel 34 442.

Met de wetswijziging van 1-1-2017 zijn ook de bepalingen inzake koop op afbetaling en huurkoop gewijzigd, verwijderd uit Boek 7A en toegevoegd aan Boek 7. De ingevoegde Titels 2A, 2B en 2C omvatten drie types overeenkomsten: consumentenkrediet, goederenkrediet en geldlening (zie Stb. 2016, 360).

De regeling geeft een invulling aan de bescherming van de consument bij het aangaan van kredietovereenkomsten. De regeling beoogt misstanden met de “verkoop” van financiële producten tegen te gaan.

De regeling is vrij uitvoerig, en complex door de gelaagde structuur. De koop op afbetaling en huurkoop (thans: “goederenkrediet” geheten, zie Titel 2B) zijn ingebed.

Andere relevante pagina’s

Benoemde contracten (Boek 7 B.W.)

Benoemde contracten (Boek 7A B.W.)

Bepalingen ter uitvoering van de richtlijn inzake consumentenkredieten (Afd. 1, Titel 2A, Boek 7 B.W.)

Overige bepalingen betreffende consumentenkredietovereenkomsten (Afd. 1, Titel 2A, Boek 7 B.W.)

[MdV, 30-12-2017; bijgewerkt 20-09-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.