LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Huur (Titel 4, Boek 7 B.W.)Huur van woonruimte (Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)Medehuur en voortzetting van de huur (Par. 3, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Medehuur en voortzetting van de huur (Par. 3, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding medehuur en voortzetting van de huur 

In Par. 3, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W. zijn specifieke bepalingen opgenomen inzake medehuur en de voortzetting van de huur van woonruimte.

Medehuurder

De echtgenoot of geregistreerde partner van een huurder is van rechtswege medehuurder, zolang de woonruimte de echtgenoot of geregistreerde partner tot hoofdverblijf strekt, ongeacht of de huurovereenkomst voor dan wel na het aangaan van het huwelijk of van het geregistreerde partnerschap is gesloten (art. 7:266 B.W.).

De medehuurder is naast de huurder hoofdelijk aansprakelijk (lid 2). Zie ook de pagina hoofdelijkheid.

Als de huur eindigt ten aanzien van de huurder, dan kan de medehuurder deze voortzetten (lid 3). Lid 4 en 5 geven een regeling voor (echt)scheiding.

Medehuur kan voor anderen dan echtgenoten ook met de verhuurder worden afgesproken of door de rechter toegekend als er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding (art. 7:267 B.W.). Wanneer de medehuurder niet meer in het gehuurde woont verliest hij die status. Eindigt de huur van de (oorspronkelijke) huurder, dan zet de medehuurder die voort. Dit tenzij er een woonvergunning vereist is krachtens de Huisvestingswet.

Voortzetting huur door medehuurder na overlijden huurder

De medehuurder heeft het recht de huur voort te zetten, als de huurder overlijdt. De medehuurder kan de huur binnen zes maanden opzeggen. Binnen die termijn kan iemand die in het gehuurde woonde een verzoek bij de Kantonrechter indienen om de huur te mogen voortzetten. Dit wordt slechts toegewezen mits aan de voorwaarden van art. 7:268 B.W. wordt voldaan.

Ook de onderhuurder kan onder voorwaarden de huur voortzetten (art. 7:269 B.W.).

Degeen die de huur wil voortzetten op grond van medehuurderschap of onderhuur, moet dit wel aan de verhuurder melden (art. 7:270a B.W.)

Woningruil

De wet voorziet verder in de mogelijkheid van woningruil (art. 7:270 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 28-09-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.