LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)Recht van reclame (Afd. 8, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Recht van reclame (Afd. 8, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding recht van reclame

In Afd. 8, Titel 1 Boek 7 B.W. is een specifieke bevoegdheid van de verkoper in de wet opgenomen: het recht van reclame oftewel het terughaalrecht van onbetaald blijvende goederen. De regeling bevat een uitzondering op de reguliere ontbinding van overeenkomsten.

Recht van reclame: geen eigendomsoverdracht

Art. 7:39 B.W. De verkoper van een roerende zaak mag de zaak terugvorderen als er nog niet is betaald en is voldaan aan de gronden voor ontbinding ex art. 6:265 B.W.. Verschil met de ontbinding van art. 6:625 B.W. is, dat de eigendom van de zaken met terugwerkende kracht niet is overgegaan. Terwijl bij normale ontbinding slechts wederzijds ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan.

Wijze van uitoefening

De verkoper kan dit recht uitoefenen door een schriftelijke verklaring aan de koper te richten. Deze ontbindt de koop, met terugwerkende kracht.

Evenredig deel

Is slechts een deel niet betaald, dan kan de verkoper een evenredig deel terugvorderen (art. 7:39 lid 2 B.W.). Kan dit niet, dan kan de verkoper het geheel terughalen en het reeds betaalde deel terugbetalen aan de koper.

Faillissement van de koper

Het recht van reclame kan ook worden uitgeoefend tijdens faillissement. De curator kan echter “lossen” (art. 7:40 B.W.). Het geldt ook in de WSNP, als de koop voor de uitspraak is aangegaan.

Beperking: gewijzigde staat

Wanneer het goed niet meer in dezelfde staat is, kan het recht van reclame niet meer worden uitgeoefend (art. 7:41 B.W.).

Ook kan het recht van reclame niet worden uitgeoefend als de verkoper voor de volle koopprijs handelspapier heeft aanvaard (art. 7:43 B.W.).

Derdenbescherming

Derden te goeder trouw aan wie de zaken  zijn overgedragen, worden beschermd (art. 7:42 B.W.). Dit geldt ook voor pandrecht of vruchtgebruik.

Vervaltermijn

De belangrijkste bepaling is art. 7:44 B.W., waarin wordt bepaald dat het recht vervalt:

“Wanneer zowel zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, als zestig dagen, te rekenen van de dag waarop de zaak onder de koper of onder iemand van zijnentwege is opgeslagen”.

Let op het dubbele criterium. Het recht van reclame is een weinig bekende, maar belangrijke en krachtige bevoegdheid waarmee de verkoper geleverde maar onbetaalde zaken kan terughalen, zelfs in faillissement. Deze bevoegdheid staat naast het eigendomsvoorbehoud.

Auteur & Last edit

[MdV, 3-09-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.