LawyrupBurgerlijk wetboekOverige wetten burgerlijk rechtWetboek van Koophandel (WvK)

Wetboek van koophandel

Inleiding wetboek van koophandel

Het Wetboek van Koophandel (WvK) is van oorsprong bedoeld als het wetboek voor het handelsrecht. De wet werd ingevoerd in 1838 ter vervanging van de Franse Code de Commerce. Het taalgebruik is vaak duidelijk uit die tijd. Het handelsrecht is echter steeds meer opgegaan in het commune burgerlijke recht. Het Wetboek van Koophandel kan niet los worden gezien van het Burgerlijk wetboek.

In art. 1 WvK is dan ook als vertrekpunt bepaald:

“Het Burgerlijk Wetboek is, voor zoo verre daarvan bij dit Wetboek niet bijzonderlijk is afgeweken, ook op de in dit Wetboek behandelde onderwerpen toepasselijk.”

Vervallen bepalingen wetboek van koophandel

Gaandeweg zijn steeds meer onderdelen van het WvK in het Burgerlijk wetboek verwerkt. Zo zijn in 2006 de bepalingen inzake verzekering en inzake de lijfrente verhuisd naar Titel 17 B.W. resp. Titel 18 B.W.. Op termijn zal het Wetboek van Koophandel dan ook – net als Boek 7A B.W. waar nog restanten van oude onderdelen van het B.W. in staan – worden opgedoekt.

In verband met de implementatie in de Nederlandse wet van het ILO-Verdrag inzake arbeid in de visserij (zie de pagina Verdrag inzake arbeid in de visserij) is op grond van artikel II Paragraaf 6 van titel 4 van het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel vervallen (Stb. 2019, 416). De wet is in werking getreden per 15 november 2019 (Stb. 2019, 417). Die luidde “Van de kapitein en de schepelingen ter zeevisserij die een maatschapsovereenkomst hebben gesloten”. Daarvoor is Afd. 12B van Titel 10 Boek 7 B.W. in de plaats gekomen.

Auteur & Last edit

[MdV, 9-02-2020]

2 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 5 (2 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.