LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Afstamming (Titel 11, Boek 1 B.W.)

Afstamming (Titel 11, Boek 1 B.W.)

Inleiding afstamming

Als er iets belangrijk is in een mensenleven, is het wel afstamming. Kijk een willekeurige aflevering van het TV Programma “Spoorloos” en je ziet met eigen ogen hoe diep de bloedverwantschap gaat. Mensen die elkaar nooit (althans nagenoeg niet) hebben ontmoet, vallen elkaar huilend in de armen. De herkenning, de aanvaarding en het gevoel van erbij horen, van thuiskomen. Een kind dat geadopteerd is, een kind dat is afgestaan. Of een kind uit een buitenechtelijke relatie. Allemaal willen we weten van wie we afstammen.

De afstamming is geregeld in Titel 11 van Boek 1 B.W.. Deze Titel is per 1 april 1998 ingrijpend herzien, met de Wet Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie (zie de kamerstukken 24694).

Recht om te weten van wie je afstamt en botsing met rechten ouder

Eenieder heeft het recht om te weten van wie hij/zij afstamt. Dit is een grondrecht dat gestoeld is op art. 8 EVRM. Anderzijds kan de ouder (of vermoedelijke ouder, meestal de vader uiteraard) er recht bij hebben dit niet te openbaren. Ook dat op basis van art. 8 EVRM dat ook het recht op privacy beschermt. Bij een botsing prevaleert echter in beginsel het belang van het kind. Zie de pagina EVRM (artikel 8).

Auteur & Last edit

[MdV, 25-12-2020; laatste bewerking 14-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.